Työssäoppiminen

Lukuvuoden 2019-2020 työssäoppimisen ajankohdat

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikka (KASAV01) 4.-29.11.2019

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikka, monimuoto-opiskelijat (KASAV01) 9.3.-4.4. 2020

Varhaiskasvatuksen kehittyvä asiantuntijuus (KASAV02) 9.1.-7.2.2020

Varhaiskasvatuksen kehittyvä asiantuntijuus (KASAV02) 2.3.-24.4. 2020

Työssäoppimisen opas 2018-2019 5.2.2019

Ennakkotieto lukuvuoden 2018-2019 työssäoppimisen ajankohdista.

1.vsk (n.140 opiskelijaa?) KASP4 orientaatio 19.11-30.11.2018 (yht. 5pv)
2.vsk nopeuttajat (n.20 opiskelijaa) KASVART2 12.11-10.12.2018
2.vsk (n.60 opiskelijaa) KASVART2 4.3-29.3.2019
3.vsk (80 opiskelijaa) KASVART3 9.1-6.2.2019
2.vsk nopeuttajat (20 opiskelijaa) KASVART3 25.3-30.4.2019
1.vsk monimuotoryhmä (40 opiskelijaa) KASVARTA (entinen KASVART2) 18.3-12.4.2019

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikka työssäoppimisen jakson opiskelijoiden, mentoreiden ja tuutoreiden tapaaminen on ke 6.2.2019 klo 14.15-15.45, Väinö Linna sali

Ennakkotieto 3. vuosikurssin työssäoppisen jaksoon (toteutetaan 10.1.-8.2.2018) liittyen: Mentoreiden, opiskelijoiden ja tuutoreiden tapaaminen on yliopiston päärakennuksessa (Kalevantie 4) salissa D10B. 22.11. klo 13.15.-14.45. Mentoreille lähetetään vielä kutsu tilaisuuteen.

Varhaiskasvatuksen kumppanuusverkostoon kuuluvat päiväkodit toimivat työskentely- ja oppimisympäristöinä Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen koulutuksen opiskelijoille. Opiskelijoiden työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua, arvioitua ja dokumentoitua. Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon opetussuunnitelmassa 15 opintopisteen harjoittelu (työssäoppiminen) sijoittuu kasvatustieteen aineopintojen yhteyteen. Työssäoppimisen lisäksi opiskelijoiden koulutukseen kuuluvia muita kumppanuusverkostossa tapahtuvia työelämän yhteistyön muotoja ovat erilaiset tutustumis-, oppimis- ja harjoitustehtävät, tehtäväorientoituneet projektit sekä työelämälähtöiset tutkimusprojektit.

Työssäoppimisen ajankohdat lukuvuonna 2017-2018

Työssäoppimisen opas 2017-2018 löytyy täältä
13.12. Työssäoppimisen opas 2017-2018
KASVART1 30.10.-24.11.2017, vastuuhenkilö Armi Kurkikangas, p.050 318 7353, armi.kurkikangas@uta.fi

KASVART2 5.3.-6.4. 2018 , vastuuhenkilö Tuulikki Ukkonen-Mikkola,p.050 318 6991, tuulikki.ukkonen-mikkola@staff.uta.fi

KASVART3 10.1.-8.2.2018, vastuuhenkilö, Kaisu Hermanfors, p. 050 318 1272, kaisu.hermanfors@staff.uta.fi

Työssäoppimisjaksojen ajankohdat lukuvuonna 2016 – 2017

KASVART1 31.10.-25.11.2016

KASVART2 13.3.-7.4.2017

KASVART3 11.1.-9.2.2017

Työssäoppimisjaksojen ajankohdat lukuvuonna 2015 – 2016

KASVART1 Lapsuuden ja varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt (4 op)

Opintojakso järjestetään 29.10 – 27.11. 2015 . Jakson vastuuhenkilönä toimii yliopistonlehtori Elina Fonsén (p. 050 318 7353, Virta 362). Jaksoon kuuluu myös orientaatioiltapäivä, joka toteutetaan mentoreiden, tuutoreiden ja opiskelijoiden yhteistapaamisena 26.10.2015 klo 13.15–15.45 Linna-rakennuksessa K103 -luentosalissa (klo 13.15–14) ja Väinö Linna-salissa (klo 14–14.45)

KASVART2 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikka (5 op)

Opintojakso järjestetään 4.4 – 29.4.2016. Jakson vastuuhenkilönä toimii yliopistonlehtori Kyllikki Rantala (kyllikki.rantala@uta.fi, Virta 211).

KASVART3 Varhaiskasvatuksen kehittyvä asiantuntijuus (6 op)

Opintojakso järjestetään perusopiskelijoille ajalla 12.1. -10.2.2016. Ensimmäinen ryhmätunti järjestetään 5.11. 2015 luokassa 109. Lisäkoulutuksen opiskelijat suorittavat jakson 29.10.-27.11.2015. Jakson vastuuhenkilönä toimii yliopistonlehtori Kaisu Hermanfors (p.050-318 1272, kaisu.hermanfors@uta.fi, Virta 304).