Varhaiskasvatuksen pedagogiikka

Varhaiskasvatuksen kumppanuusverkostoon kuuluvista kunnista on valikoitunut 13 päiväkotia, jotka yhdessä opiskelijoiden ja tutkijoiden kanssa tutkivat ja kehittävät varhaiskasvatuksen pedagogiikan tulkintoja ja käytäntöjä. Hankkeeseen osallistuvista päiväkodeista on lastentarhanopettajia mukana Tampereen yliopiston täydennyskoulutuksessa Varhaiskasvatuksen pedagogiikka muuttuvissa käytännöissä. Päiväkodeissa suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan ja raportoidaan varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan liittyviä  kehittämishankkeita koulutuksen kuluessa. Lisäksi yliopiston opiskelijat ja tutkijat toteuttavat hankkeeseen osallistuvissa päiväkodeissa aihepiiriin sopivia opinnäytetöitä ja tutkimuksia