Julkaisut

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa toteutettiin toinen Opetushallituksen rahoittama lastentarhanopettajien täydennyskoulutus VASU käytäntöön varhaiskasvatuksen jaetulla johtajuudella. Koulutus oli 15 opintopisteen laajuinen ja siihen osallistui 44 lastentarhanopettajaa. Koulutuksen aikana toteutetuista kehittämishankkeista koottiin julkaisu, johon kannatta tutustua oheisesta linkistä!

Verkkojulkaisu VASU käytäntöön varhaiskasvatuksen jaetulla johtajuudella

Opetushallituksen rahoittama lastentarhanopettajien täydennyskoulutus Varhaiskasvatuksen pedagogiikka muuttuvissa käytännöissä toteutettiin Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikössä 1.8. 2015-30.11. 2016 välisenä aikana. Koulutus oli 15 opintopisteen laajuinen ja siihen osallistui 39 lastentarhanopettajaa.

Tämän koulutuksen satona on julkaistu kooste koulutukseen osallistujien toteuttamista kehittämishankkeista. Kehittämishankkeet on tallennettu kahtena tiedostona, koska tämän sivuston tallennusraja ylittyi yhdestä.  Kannattaa tutustua molempiin!

21-11-osa-1-varhaiskasvatuksen-pedagogiikka-muuttuvissa-kaytannoissa

30-11-osa-2-varhaiskasvatuksen-pedagogiikka-muuttuvissa-kaytannoissa

Varhaiskasvatuksen kumppanuuverkoston toiminnan arvioitiin voit tutustua oheisesta raportista

Varhaiskasvatuksen kumppanuusverkoston toiminnan raportti 2016