Tutkimus ja kehittäminen

Varhaiskasvatuksen kumppanuusverkostossa tapahtuva tutkimus- ja kehittämistoiminta kytkeytyy Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikön Varhaiskasvatuksen instituutiot, politiikat ja käytännöt -tutkimusryhmän toimintaan.

Varhaiskasvatuksen instituutiot, politiikat ja käytännöt -tutkimusryhmä (ECEPP)

Tutkimusryhmä koostuu henkilöistä ja projekteista, joita yhdistää kiinnostus varhaislapsuuden ja varhaiskasvatuksen yhteiskunnallis-kulttuurisiin ja institutionaalisiin muutoksiin niin globaalisti kuin paikallisestikin. Tutkimuksen kohteena ovat varhaislapsuuden ja varhaiskasvatuksen politiikat sekä niiden ilmentyminen varhaiskasvatuksen käytännöissä. Keskeisiä ilmiöitä tarkastellaan sosio-kulttuurisessa kehyksessään erilaisten toimintajärjestelmien (yhteiskunnallinen sääntely ja ohjaus) sekä toimijoiden (poliitikot, virkamiehet, varhaiskasvatuksen ammattilaiset, opiskelijat, vanhemmat, lapset) näkökulmasta. Tutkimus suuntautuu kuvatussa kontekstissa eri toimintatasojen ja toimijoiden keskinäisiin suhteisiin, institutionaalisten käytäntöjen rakentumiseen sekä kulttuurisia muutoksia välittäviin prosesseihin. Ryhmä hyödyntää työskentelyssään useita teoreettisia ja metodologisia lähestymistapoja.

Ryhmän tutkimustoiminta jäsentyy seuraavien teemojen alle:

  1. Muuttuvat varhaislapsuuden ja varhaiskasvatuksen politiikat ja käytännöt
  2. Muuttuvat institutionaaliset ja ammatilliset tilat
  3. Lasten osallisuus ja varhaiskasvatuksen pedagogiikka

Ryhmän jäsenet

Ryhmää johtaa professori, KT, lto Kirsti Karila yhdessä yliopistonlehtori, KT, lto Päivi Kupilan kanssa.

Karilan ja Kupilan lisäksi ryhmässä työskentelee seniori ja post doc-vaiheen tutkijoina yliopisto-opettaja KT, lto Elina Fonsén ja yliopisto-opettaja, KT, lto Tuulikki Ukkonen-Mikkola sekä yliopistonlehtori, KT, LO, MuL Kyllikki Rantala.

Tohtoriopintojaan suorittavat ryhmän tutkijoista LO Laura Rantavuori ja KM, lto Janniina Vlasov, KM, lto Hanna Hjelt sekä KM, lto Johanna Vainio. Lisäksi ryhmään kuuluu tutkimusavustaja KM, lto Mirka Kivimäki. Projekteissa pro gradu- ja kandidaatin tutkielmiaan tekevät opiskelijat osallistuvat ryhmän toimintaan erikseen sovittavalla tavalla.

Ryhmän jäsenet vastaavat vastuullisina tutkijoina omista tutkimusprojekteistaan.

Tutkimusryhmästä löytyy tietoa myös Tampereen yliopiston nettisivuilta:

http://www.uta.fi/edu/tutkimus/tutkimusryhmat/ecepp.html