Arviointia ja kokemuksia verkoston toiminnasta

Kumppanuusverkoston toimintaa arvioitiin syksyllä 2014 ensimmäisen toimintakauden 2013 – 2014 perusteella. Oheisessa väliraportissa yliopistonlehtorit Tuulikki Ukkonen-Mikkola ja Henriikka Turtiainen kuvaavat kumppanuusverkoston taustaa ja tavoitteita sekä tarkastelevat toiminnan sisältöjä ja toiminnasta tiedottamista. Lisäksi arvioidaan hankkeen toteutusta ja suunnataan katsetta verkoston tulevaisuuteen.

Verkoston toiminnan arviointi, syksy 2014

Kumppanuusverkostossa toteutettiin alkukesästä 2014 palautekysely, jonka avulla kartoitettiin verkostoon kuuluvien käytännön varhaiskasvattajien, hallinnon edustajien, yliopiston kouluttajien ja tutkijoiden sekä opiskelijoiden näkemystä verkoston ensimmäisestä toimintakaudesta. Oheisessa raportissa esitellään kyselystä saatuja tuloksia.

Kokemuksia varhaiskasvatuksen seudullisesta yhteistyöstä 2013 – 2014