Tutkinto-ohjelmakoulutus

Varhaiskasvatuksen koulutus Tampereen yliopistossa

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikössä opiskelijat kouluttautuvat ymmärtämään maailmaa monipuolisesti ja toimimaan laaja-alaisina, aktiivisina kasvatus- ja opetusalan ammattilaisina. Varhaiskasvatuksen koulutuksessa opiskelija suorittaa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon, joka tuottaa kelpoisuuden toimia lastentarhanopettajan ja esiopettajan tehtävissä. Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on mahdollisuus jatkaa kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopintoihin. Varhaiskasvatuksen hakukohteesta valmistuneet sijoittuvat lastentarhanopettajiksi, esiopettajiksi, päiväkotien johtajiksi tai varhaiskasvatuksen kehittämistehtäviin.