Täydennyskoulutus

Varhaiskasvatuksen pedagogiikka muuttuvissa käytännöissä 15 op
1.9.2015 – 31.12.2016

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikössä on käynnissä Opetushallituksen rahoittama lastentarhanopettajien täydennyskoulutus. ”Varhaiskasvatuksen pedagogiikka muuttuvissa käytännöissä” on lastentarhanopettajan tehtävissä työskenteleville tarkoitettu täydennyskoulutuskokonaisuus.

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat syventävät ymmärrystään varhaiskasvatuksen pedagogiikasta, tiedostavat pedagogiikan lähtökohtien ja opetussuunnitelmatyön välisen suhteen sekä kehittävät omaa ja työyhteisönsä ops-osaamista käytännössä. Lisäksi koulutuksessa pyritään siihen, että osallistujat kehittyvät oman lapsiryhmänsä pedagogisten käytäntöjen toteuttajina sekä oman työyhteisönsä pedagogisen kulttuurin analysoijina, kriittisinä arvioijina ja uudistajina.

Koulutus koostuu kolmesta 5 opintopisteen laajuisesta moduulista. Moduulien aikana toteutetaan omassa työyhteisössä ohjattu kehittämishanke.

Ohjelma, moduuli 3 – PDF-tiedosto

Vasu käytäntöön varhaiskasvatuksen jaetulla johtajuudella 15 0p
29.8.2016 – 31.12.2017

Syksyllä 2016 kasvatustieteiden yksikössä käynnistyy varhaiskasvatuksen johto- ja vastuutehtävissä toimiville suunnattu koulutus, jonka tavoitteena on syventää ymmärrystä pedagogiikan ja opetussuunnitelmatyön välisestä suhteesta ja kehittää osallistujien omaa sekä työyhteisön opetussuunnitelmaosaamista. Varhaiskasvatuslain ja vasun keskeisen sisällön tuntemus, ja niiden merkityksen ymmärtäminen varhaiskasvatustoimintaa ohjaavina asiakirjoina, on tärkeä osa tätä täydennyskoulutuskokonaisuutta. Opiskelun aikana osallistujat myös kehittyvät työyhteisönsä kriittisinä analysoijina ja uudistajina sekä lisäävät johtamisosaamistaan ja saavat näin valmiuksia pedagogiikan johtamiseen.

Koulutus toteutuu kolmessa 5 opintopisteen laajuisessa moduulissa kolmen lukukauden aikana. Opiskeluun kuuluu omassa työyhteisössä toteutettava ohjattu kehittämishanke.

Ohessa linkki koulutusesitteeseen, jonka kautta koulutukseen voi ilmoittautua

Vasu käytäntöön -täydennyskoulutus

vasu-2-1-moduulin-ohjelma

VASU 2 -2.moduuli
syksy 2017, 3. moduulin ohjelma