INNOPLAY- käsityö- ja teknologiakasvatus varhaiskasvatuksessa

Innoplay on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hallituksen kärkihanke. Hankkeessa Turun yliopisto toimii koordinaattorina ja Helsingin ja Tampereen yliopistot ovat partnereina.

Innoplayssa on mukana esi-ja alkuopetuksen opettajia sekä opettajankouluttajia varhaiskasvatuksen, luokanopettajien, käsityön ja teknologian alueilta. Hanke tukee yliopiston ja työelämän yhteistoimintaa, verkostotyötä sekä kehittämisosaamista, ja sen tavoitteena on opetuksen uudistaminen erityisesti käsityö- ja teknologiakasvatuksen osa-aluilla.

Hankkeessa kehitetään työelämän kanssa yhteistyössä tutkimusperustaisia pedagogisia malleja, joissa käsityö- ja teknologiakasvatusta lähestytään lapsilähtöisesti tutkivan ja keksivän oppimisen sekä leikin keinoin. Käytännössä hankkeessa pilotoidaan yliopistojen yhteistä (Turku, Tampere, Helsinki) koulutuskokonaisuutta. Koulutuksessa integroidaan työelämässä toimivat esi- ja alkuopetuksen opettajat ja oppilaat, opiskelijat sekä yliopiston varhaiskasvatuksen ja luokanopettajien kouluttajat yhteiseen, oppiainerajat ylittävään kehittämishankkeeseen. Lisäksi hankkeessa toteutetaan myös tutkimustoimintaa opinnäytetöinä sekä tieteellisinä artikkeleina.

Tampereen osa-hankkeessa tuetaan erityisesti lasten esi- ja alkuopetuksen jatkumoa ja joustavaa siirtymää varhaiskasvatuksesta alkuopetukseen eheyttävien pedagogisten ratkaisujen kautta. Työelämän toimijoille koulutus on täydennyskoulutusta, opiskelijat puolestaan suorittavat kokonaisuudessa 5 opintopistettä vapaasti valittaviin opintoihin. Tampereen osahankeessa on mukana kaksi esi-ja alkuopetuksen yksikköä, joissa lapsia/oppilaita on yhteensä lähes 200. Tampereen hankkeen johtajana toimii Tuulikki Ukkonen-Mikkola ja osa-aikaisena projektikoordinaattorina Jan Varpanen.

Käsityö- ja teknologiakasvatuksen työpajoja esi- ja alkuopetuksessa

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *