Tempus Ludendi -tarina ja taiteilijat Varhaiskasvatuksen kumppanuusverkoston blogikuvituksen takana

Tempus Ludendi -kuva 2
Tempus Ludendi         Kuva: Jonne Renvall 

Kumppanuusverkostomme blogin kuvitus on koottu kuvataiteilijoiden Juha Merran ja Jouko Pullisen teoksesta ”Tempus Ludendi”. Merta ja Pullinen, jotka työskentelevät Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikössä yliopistonlehtoreina, valottavat seuraavassa Tempus Ludendin tarinaa.

Tempus Ludendi tarkoittaa ”leikin aikaa”. Lähtökohta teokselle onkin ollut taitelijakaksikon lapsuusmuistoissa, joiden avulla he ovat pyrkineet tavoittamaan varhaiskasvatusikäisen lapsen ja lapsuuden maailmaa. Näkökulmaa on saatu myös oman perheellisyyden ja omien lasten kautta.

Merran mukaan taulu on hyvin kerroksellinen ja rakentuu pienistä yksityiskohdista, joita tarkastelemalla voi hahmottaa teoksen kokonaisuutta. Ja kuten Pullinen toteaa, lapselle kaikki pieni näyttää suurelta. Detaljit ovatkin teoksessa avain moneen. Yksittäisissä kuvissa voi havaita sekä helposti tunnistettavia että melko tunnistamattomaksi jääviä kohteita, jotka jättävät tilaa eri näkemyksille ja luovat teokseen leikinomaisuutta. Lapsen kädenjälki on taulussa nähtävissä konkreettisesti, sillä muutamat taulun yksityiskohdat ovat lasten itsensä tekemiä. Pullisen mukaan taulua on mahdollista tarkastella myös lapsen kuvailmaisun kehityksen kannalta, sillä ympyrä on yleensä ensimmäinen merkityksellinen muoto lapsen kuvakielessä. Ympyrä voi olla äidin, auton tai vaikkapa hiiren symboli. Lapsuuden sadut elävät taulun eläinhahmoissa, ja niiden myötä Tempus Ludendi kiinnittyy Merran ja Pullisen myöhempään teoskokonaisuuteen, jonka aiheena ovat akateemiset faabelit.  Taiteilijoille teoksessa olennaista on sen monitulkintaisuus, jonka kautta jokainen voi katsoa ja rakentaa omat tarinansa. Merta ja Pullinen korostavat, että taulua tarkasteltaessa kaikki tulkinnat ovat yhtä oikeita.

Tempus Ludendi tehtiin toimeksiantona Varhaiskasvatuksen kumppanuusverkostoa varten. Merta ja Pullinen kertovat, että vaikka teoksen teema on heille läheinen, he aloittivat taulun tekemisen tietyllä tavalla ”tyhjästä”. Merta luonnehtii kaksikon työskentelyä tehokkaaksi. Ensin keskustellaan ja pohditaan rennosti teoksen aihetta, varsinaisessa työskentelyvaiheessa suljetaan muu maailma pois ja keskitytään täysin projektiin. Työ voi tulla valmiiksi melko lyhyessä ajassa. Joskus jonkin teoksen suunnittelua voidaan tehdä kuitenkin yliopistotyön ohessa ja ideoita kypsytellä pitkään. Toisinaan miehet kokevat, että akateemisessa maailmassa taidetta on vaikea tehdä, sillä helposti jokin täysin muu työasia keskeyttää luovan prosessin. Toisaalta monet heidän toimeksiantonsa tulevat yliopiston piiristä, jolloin tilaaja usein tuntee heidät ja heidän tyylinsä, ja luottaa heihin. Näin oli Tempus Ludendi -teoksenkin kohdalla, ja yhteinen näkemys taiteilijoiden ja verkoston vastuuhenkilöiden välillä löytyi helposti.

Teos on toteutettu taidegrafiikan keinoin. Pohjana on käytetty syövytettyjä kuparilaattoja, joiden avulla työ on painettu. Samalla on hyödynnetty sekatekniikoita. Pullinen kuvaakin teoksen tekniikkaa ”maalatuksi grafiikaksi”. Tempus Ludendin alareunassa voi nähdä taiteilijoiden signeeraukset sekä punaisen M & P -leiman, joka kertoo siitä, että taulu on molempien taiteilijoiden hyväksymä. Leima ilmentää miesten pitkään jatkunutta yhteistyötä kuvataiteen saralla. Parityöskentelyn taiteilijat ovat kokeneet aina vahvuudekseen. Yhdessä työskennellen saatetaan nähdä ja tehdä sellaisia asioita, jotka eivät yksin tekemällä välttämättä onnistuisi.

IMG_0117

 Taiteilijat Merta ja Pullinen teoksensa kanssa

 Kuva: Mirka Kivimäki

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.