CHILDCARE – tutkimushanke

Strategisen tutkimuksen neuvosto (SA) rahoittaa syksyllä 2015 (-2017/2020) käynnistynyttä CHILDCARE-hanketta (Tasa-arvon kysymykset lasten päivähoidon, esiopetuksen ja hoidon tukien järjestelmässä) hieman yli 2 miljoonalla eurolla. Tutkimuskonsortiossa on mukana Jyväskylän yliopisto, Tampereen yliopisto sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Hankkeen johtajana toimii professori Maarit Alasuutari Jyväskylän yliopistosta, ja professori Kirsti Karila Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksiköstä toimii yhden osahankkeen johtajana.

Tutkimushankkeessa pureudutaan tasa-arvon toteutumiseen kuntien päivähoito- ja esiopetuspalveluissa sekä lastenhoidon tukien järjestelmässä. Siinä analysoidaan, miten nykyinen palvelujärjestelmä ja sen kunnallinen vaihtelu suuntaavat vanhempien lapsen hoidon ratkaisuja ja eri palvelumuotojen käyttöä sekä tämän myötä lasten varhaiskasvatukseen osallistumista.  Samalla kun lapsen subjektiivinen päivähoito-oikeus painottaa varhaiskasvatuksen merkitystä, valtio ja lukuisat kunnat tukevat kotihoitoa ja muita kunnallisten palvelujen ulkopuolisia hoitomuotoja taloudellisin tuin. Käytännössä hoitopalvelujen järjestämisessä ja lastenhoidon tuissa onkin huomattavia eroja kuntien välillä. Lapsenhoidon tukien ja varhaiskasvatuspalvelujen käytön lisäksi hankkeessa tutkitaan syksystä 2015 velvoittavaksi säädetyn esiopetuksen toteuttamista eri kunnissa.

Hanke selvittää alueellista sekä perheiden, vanhempien ja lasten välistä tasa-arvoa.  Tutkimus toteutetaan kymmenen, erikokoisen ja eri puolilla Suomea sijaitsevan kunnan alueella monimenetelmäisenä seurantatutkimuksena. Tietoa kerätään varhaiskasvatuksen ja perheiden palvelujen tuottajilta, vanhemmilta, ja lapsilta sekä varhaiskasvatuksen palvelunohjauksen arjen tilanteissa. Hanke toteutetaan kiinteässä yhteistyössä siihen osallistuvien kuntien kanssa, ja sen tavoitteena on konkreettinen palvelujen kehittäminen.

Lisätietoja: professori Kirsti Karila, kirsti.karila@uta.fi

www.jyu.fi/childcare

https://www.facebook.com/childcaretutkimus/

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.