Tamperelainen lastentarhanopettajakoulutus juhli 60-vuotista historiaansa

Lastentarhanopettajia on koulutettu Tampereella jo 60 vuotta ja Tampereen yliopistossa 20 vuoden ajan. Sen kunniaksi Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikkö järjesti keskiviikkona 4.11.2015 juhlaseminaarin, joka toteutettiin kutsuvierastilaisuutena yliopiston päärakennuksessa. Seminaarissa kuultiin puheenvuoroja lastentarhanopettajakoulutuksen historiasta, varhaiskasvatuksen kehittämisestä ja tutkimusyhteistyön merkityksestä nykypäivänä ja luotiin katse koulutuksen ja tutkimuksen tulevaisuuteen. Asiantuntijanäkökulmien lisäksi tilaisuutta täydensivät niin juhlavat kuin kepeämmätkin musiikkiesitykset, joissa sekä esiopetusikäiset lapset että varhaiskasvatuksen opiskelijat pääsivät ääneen.

Tilaisuuden avasi kasvatustieteiden yksikön johtaja Risto Honkonen, joka nosti esiin lastentarhanopettajakoulutuksen vetovoimaisuuden ja varhaiskasvatuksen merkityksen lapsen oppimispolun rakentajana. Varhaiskasvatuksen professori Kirsti Karila kuvasi juhlaesitelmässään lastentarhanopettajakoulutuksen historiaa eri koulutussukupolvien näkökulmasta ja tarkasteli koulutuksen avaintapahtumia kuluneiden vuosikymmenten aikana. Karilan luennossa korostui myös lastentarhanopettajakoulutuksen vahva akateeminen profiili nykypäivänä. Lisäksi professori arvioi varhaiskasvatuksen koulutuksen ja tutkimuksen tulevaisuutta.

Seminaarissa kuultiin myös varhaiskasvatuksen koulutuksen yhteistyökumppaneiden puheenvuoroja. Kehityspäällikkö Leena Viitasaari toi tervehdyksen Tampereen kaupungilta ja kiitti koulutusta ja yliopistoa hyvästä yhteistyöstä. Päiväkodin johtaja Hanna Hjelt Jussinkylän päiväkodista kertoi puheessaan yliopistoyhteistyön ja tutkimustiedon merkityksestä varhaiskasvatuksen käytäntöjen kehittämisessä. Varhaiskasvatuksen johtaja Marja-Liisa Akselin Hämeenlinnan kaupungilta arvioi varhaiskasvatuksen vaikuttavuutta ja kuvasi tutkimuksellista yhteistyötä yliopiston ja kuntien välillä. Tilaisuuden viimeisenä puheenvuorona kuultiin professori, emerita Eeva Hujalan näkemys varhaiskasvatuksen koulutuksen historiasta ja tulevaisuuden haasteista. Maininnan arvoista on, että varhaiskasvatuksen kumppanuusverkoston merkitys areenana tutkimuksen, koulutuksen ja käytännön työelämän kohtaamiseen korostui useissa puheenvuoroissa.

Seminaarin kahvitauolla päästiin vapaamuotoisesti kohtaamaan vanhoja tuttuja ja muistelemaan yhteisiä vuosia sekä suunnittelemaan tulevia. Samalla oli mahdollisuus tutustua varhaiskasvatuksen koulutusta ja tutkimustoimintaa esittelevään posterinäyttelyyn.

Lastentarhanopettajakoulutuksen merkkivuotta juhlistaa myös näyttely ”Muuttuva lapsuus, kehittyvä koulutus” Tampereen yliopiston Virta-rakennuksen EDUsta Galleriassa (Åkerlundinkatu 5). Näyttely on esillä 11.12.2015 asti.

 

 

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.