Etusivu

Varhaiskasvatuksen kumppanuusverkosto on Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikön (EDU) koordinoima varhaiskasvatuksen tutkimus- ja kehittämisverkosto. Verkoston kantavana ajatuksena on kehittää sellaisia toiminnan areenoita, joilla mahdollistuu varhaiskasvatuksen kentän ammattilaisten ja yliopiston varhaiskasvatuksen tutkijoiden, opettajien sekä opiskelijoiden yhteinen, kumppanuusperustainen tutkiminen ja oppiminen. Näiden tutkimus- ja oppimisprosessien kautta mahdollistuu niin varhaiskasvatuksen kuin koulutuksenkin käytäntöjen kehittäminen. Kyse siis on koulutuksen ja työelämän rajapinnat ylittävän tutkivan ja oppivan yhteisön rakentamisesta kumppanuuden hengessä.

Vuonna 2012 käynnistyneeseen verkostoon kuuluu Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikön lisäksi Tampereen seutukunnan kuuden kunnan (Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala ja Ylöjärvi) varhaiskasvatusorganisaatiot sekä 51 päiväkotia näistä kunnista. Varhaiskasvatuksen kumppanuusverkoston toimintaa ohjaa, arvioi ja kehittää kuntien edustajista, opiskelijoista ja yliopiston tutkijoista koostuva ohjausryhmä.

Toiminnan konkreettisiksi sisällöiksi ovat muotoutuneet yhteinen tutkimus- ja kehittämistoiminta, opiskelijoiden päiväkodeissa ja esiopetuksessa tapahtuvan työssäoppimisen kehittäminen sekä ohjaavien mentoreiden koulutuksen järjestäminen.

Verkoston tiedottamisen, keskustelun ja ohjauksen välineenä toimii tämä blogiympäristö, http://blogs.uta.fi/vakakumppanuus/. Blogissa tiedotetaan verkoston ajankohtaisesta tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, yliopistokoulutuksen ja työssäoppimisen sisällöistä ja käytännöistä, erilaisista verkoston toimintaan liittyvistä tilaisuuksista. Blogiin linkitetään myös keskeisiä varhaiskasvatukseen liittyviä julkaisuja ja asiakirjoja.

Posteri 2018 Kumppanuusverkostoposteri