Etusivu

Varhaiskasvatuksen kumppanuusverkosto on Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan koordinoima varhaiskasvatuksen tutkimus- ja kehittämisverkosto. Verkoston kantavana ajatuksena on kehittää sellaisia toiminnan areenoita, joilla mahdollistuu varhaiskasvatuksen kentän ammattilaisten ja yliopiston varhaiskasvatuksen tutkijoiden, opettajien sekä opiskelijoiden yhteinen, kumppanuusperustainen tutkiminen ja oppiminen. Näiden tutkimus- ja oppimisprosessien kautta mahdollistuu niin varhaiskasvatuksen kuin koulutuksenkin käytäntöjen kehittäminen. Kyse siis on koulutuksen ja työelämän rajapinnat ylittävän tutkivan ja oppivan yhteisön rakentamisesta kumppanuuden hengessä.

Vuonna 2013 käynnistyneeseen verkostoon kuuluu Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan lisäksi Tampereen seutukunnan kuuden kunnan varhaiskasvatusorganisaatiot (Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala ja Ylöjärvi), Hämeenlinnan ja Seinäjoen varhaiskasvatusorganisaatiot liittyivät mukaan vuoden 2019 alusta. Yhteensä verkostoon kuuluu 149 päiväkotia ja esiopetusyksikköä. Varhaiskasvatuksen kumppanuusverkoston toimintaa ohjaa, arvioi ja kehittää kuntien edustajista, opiskelijoista ja yliopiston opettajista ja tutkijoista koostuva ohjausryhmä.

Toiminnan konkreettisiksi sisällöiksi ovat muotoutuneet yhteinen tutkimus- ja kehittämistoiminta, opiskelijoiden päiväkodeissa ja esiopetuksessa tapahtuvan työssäoppimisen kehittäminen sekä ohjaavien mentoreiden koulutuksen järjestäminen.

Verkoston tiedottamisen, keskustelun ja ohjauksen välineenä toimii tämä blogiympäristö, http://blogs.uta.fi/vakakumppanuus/. Blogissa tiedotetaan verkoston ajankohtaisesta tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, yliopistokoulutuksen ja työssäoppimisen sisällöistä ja käytännöistä, erilaisista verkoston toimintaan liittyvistä tilaisuuksista. Blogiin linkitetään myös keskeisiä varhaiskasvatukseen liittyviä julkaisuja ja asiakirjoja.

Posteri 2019 Kumppanuusverkostoposteri