Tietoja Mari Aaltonen

Mari Aaltonen on gerontologian tutkija Tampereen yliopiston yhteiskuntaitieteellisessä tiedekunnassa ja Gerontologian tutkimuskeskuksessa. Hän on erikoistunut sosiaali- ja terveyspalvelujen käytön sekä muistisairaiden hoidon tutkimiseen.

Iäkkäät ihmiset jo asuvat kotona ”niin pitkään kuin mahdollista”

Ihmiset haluavat asua mahdollisimman pitkään kotona ja heidän pitäisi asua kotona niin pitkään kuin mahdollista niin inhimillisistä kuin taloudellisista syistä. Tämä on tullut tutuksi sekä asiantuntijoiden että poliitikkojen puheista jo useamman vuoden ajan. Toisin kun julkisuudessa käydystä keskustelusta voisi päätellä, suurin osa iäkkäistä suomalaisista jo asuu kotona hyvin lähelle kuolemaa. Näin on ollut jo aiempina vuosikymmeninä ja on edelleen, eli kotona ”mahdollisimman pitkään” asuminen ei ole mikään uusi ilmiö.

Tämä tieto perustuu Yleistyvä pitkäikäisyys ja muuttuvat palvelutarpeet –tutkimushankkeen vastajulkaistuun tutkimukseen ( http://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/7/11/e015130.full.pdf ), jossa tutkittiin kaikkien 70-vuotiaana tai sitä vanhempina kuolleiden ympärivuorokautisen hoidon profiileja.

Tutkimuksen mukaan noin 60% iäkkäistä ihmisistä viettää kahdesta viimeisestä elinvuodestaan keskimäärin alle kolme kuukautta hoidossa sosiaali- tai terveyspalvelun yksikössä. He siirtyvät hoitopaikkaan aivan viimeisten elinkuukausiensa aikana – eli silloin kun elämän loppu on jo lähellä, ja kuolemaan johtava sairaus vaatii ympärivuorokautista hoitoa. Tämän lisäksi vajaa kymmenen prosenttia asuu kaksi viimeistä elinvuottaan lähes kokonaan kotona; heille hoitopäiviä kertyi keskimäärin alle kahden viikon ajalle. Siten noin 70% suomalaisista 70-vuotiaana tai sitä vanhempana kuolleista elää kotona lähes elämänsä loppuun saakka.

Ne, joille ympärivuorokautisen hoidon päiviä kertyi selkeästi enemmän, olivat kuollessaan vanhempia (keskimäärin ≥85 vuotta) ja suurella osalla oli dementiadiagnoosi. Heillä oli myös enemmän erilaisia diagnooseja. Voisi siis päätellä, että he olivat ympärivuorokautisessa hoidossa koska he tarvitsivat sitä, eivät huvin vuoksi.

Kotona asumista voidaan tukea oikeaan osuvilla palveluilla silloin kun ihmisen oma toimintakyky on vielä sellainen, että kotona asuminen on mielekästä. Jo pitkään pinnalla olleessa Ageing in place -ajattelussa nähdään toivottavana, että ihmiset asuisivat kotonaan ja sinne tuotaisiin tarvittavia palveluja sen sijaan, että he siirtyvät paikasta toiseen palvelujen perässä. Olen tästä samaa mieltä; niin kauan kuin ihmisen toimintakyky on sellainen, että kotona asuminen ilman massiivisia avuntarpeita on mahdollista, koti on hyvä paikka. Kunhan sitten kotiin saa tarvittavia palveluja.

Vaikka suuri osa iäkkäistä ihmisistä näyttäkin asuvan kotona niin pitkään kuin mahdollista, tuo niin pitkään kuin mahdollista merkitsee eri ihmisille eri tilanteita, ja tulevaisuudessa jotain muuta kuin mitä tänä päivänä. Dementiaan kuolevalle ihmiselle tai monista erilaisista toimintakykyä heikentävistä sairauksista kärsivälle se on aivan eri asia kuin esimerkiksi nuoremmalle ja toimintakykyisemmälle ihmiselle, jonka sairaus ei aiheuta pitkäaikaista fyysisen ja henkisen toimintakyvyn menetystä. Lisäksi kotona asumisen ei pitäisi olla pelkkää selviytymistä ja sinnittelyä, sillä se ei ole inhimillistä elämää. Yksilöllisen hoidon pitäisi perustua yksilön tarpeisiin. Toivon, että myös elämän loppuvaiheen hoidossa tämä yksilöllisen tarpeen tarkastelu on mahdollista myös niin, että ihmiset tarvittaessa pääsevät hoitoon.

Mari Aaltonen

Sotedigitalisaatio – miellyttävä mahdollistaja vai väsymätön vastustaja?

Tutkijatohtori Mari Aaltonen

”Tämä tietotekniikka on yksi helvetinmoinen vastustaja”, puuskahti eräs iäkkäämpi rouva kohdatessaan ongelmia asioidessaan netissä. Jäin hämmentyneenä miettimään tätä lausetta: eikö tietotekniikan pitäisi olla mahdollistava, elämää helpottava tekijä, eikä mahdoton vastustaja?

Sosiaali- ja terveyspalvelut luottavat yhä enemmän nettiin ja siihen, että kaikki osaavat toimia verkkoympäristössä. Meillä on Kanta, e-reseptit, sähköisesti lähetettävät kaavakkeet ja nettiajanvaraukset. Sote-uudistuksen myötä tapahtuvassa Sotedigi-muutosohjelmassa (http://alueuudistus.fi/soteuudistus/digitalisaatio) kehitetään lisää digitaalisia palveluja niin asiakkaille kuin ammattilaisille.

Erilaiset puhelinsovellukset ovat yleistymässä, samoin tekstiviestin käyttö laboratoriotulosten vastaanottamisessa ja muussa kanssakäymisessä lääkärin tai muun hoitohenkilökunnan kanssa. Myös niin sanotut etälääkäripalvelut lisääntyvät. Kun etsimme tietoa palveluista, aukioloajoista ja asiantuntijoista, kuulemme entistä useammin sanat ”katso netistä”. Käyttäjän täytyy luoda ja muistaa erilaisia palvelu- ja käyttäjätunnuksia, salasanoja ja PIN-koodeja. Lisäksi jotta voi näitä palveluja käyttää, tarvitaan kännykkä, mahdollisesti älyversio sellaisesta, tietokone ja internetliittymä. Ja sitten se oleellisin asia: niitä pitää osata käyttää, ja tietää koska ja mistä hakea apua, kun homma ei onnistu. Myös tietoturvakysymykset askarruttavat: mihin voit laittaa henkilötietosi, entä henkilötunnuksesi? Kun tietosi ovat sote-keskusten käytössä, ketkä kaikki niitä pääsevät lukemaan?

Lue loppuun

Ei unohdeta muistisairaita

Mari Aaltonen

Yleistyvää pitkäikäisyyttä, eli kun korkean iän saavuttamisen jälkeen eletään vielä vanhemmaksi, voidaan pitää ihmiskunnan suurena saavutuksena. Pitkäikäisyyden kehityksestä voimme kiittää muun muassa koulutusta, tieteen ja tiedon edistymistä, sekä kykyämme ymmärtää, että yhteiskunta eli me ihmiset yhdessä voimme parhaiten, kun emme ole täysin oman onnemme nojassa vaan kannamme ainakin jossain määrin vastuuta myös toisistamme.

Kaikkeen meillä ei kuitenkaan vielä ole vastauksia. Yksi ratkaisemattomien sairauksien joukko ovat aivoja rappeuttavat sairaudet eli muistisairaudet. Muistisairauksien edetessä dementiaksi ihmisten päätöksenteko ja ajattelukyky heikkenevät ja oireisiin saattavat kuulua levottomuus, vaeltelu, ahdistus, persoonallisuuden muutokset, masentuneisuus ja aistiharhat, ja lopulta myös fyysisen toimintakyvyn rappeutuminen.

Dementian merkittävä riskitekijä on korkea ikä, eikä dementiaan ole toistaiseksi parannuskeinoa.

Lue loppuun