Tietoja Heidi Reunanen

Toimin edustamani hankkeen projektipäällikkönä. Lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen on ollut kantavana ajatuksena koko työurani ajan. Olen toiminut aikaisemmin lasten ja nuorten sairaanhoitajana sekä suomessa että ulkomailla. Sairaanhoitajaksi olen valmistunut 1994. Perheeseeni kuuluu kaksi teini-ikäistä nuorta sekä mies. Arvojani ovat: Rakkaus, rehellisyys nöyryys, uskollisuus, kohtuullisuus, rohkeus, oikeudenmukaisuus, kärsivällisyys, ahkeruus, luonnollisuus, vaatimattomuus, kultainen sääntö, ihmisen arvokkuus, palvelu, huippulaadukkuus, kasvun mahdollisuus, huolenpito ja kasvatus. Kantavana ajatuksenani on: "Hoitaminen on rakkauden tekemistä näkyväksi"

Sosiaali- ja terveydenhuolto kaipaa yhteisen toiminnan tiivistämistä

Heidi Reunnen

Heidi Reunanen

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen toiminta on täysin mahdollista teoriassa. Se edellyttää yhteisen sävelen löytämistä ja siksi yhteistoimintaa koskeva teoriatieto tulisi ottaa entistä aktiivisempaan ja ennakkoluulottomampaan käyttöön.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa asiakaskeskeinen moniammatillinen yhteistoiminta on avain yksilöiden ja perheiden hyvinvointiin. Järjestelmä on yhteiskunnallisena instituutiona rakennettu palvelemaan ja edistämään laaja-alaisesti ihmisen hyvinvointia.

Tästä näkökulmasta katsottuna ihminen on samanaikaisesti psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen ja hengellinen kokonaisuus, jonka eri ulottuvuudet ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisiinsa. Näiden ulottuvuuksien kautta ihminen on myös yhteydessä ulkomaailmaan, tulee osaksi yhteiskuntaa ja koko maailmaa. Tieteenalasta riippumatta ihminen nähdään tällaisena moniulotteisena ja holistisena kokonaisuutena. Esimerkiksi lasten kaltoinkohtelu ja siihen liittyvät riskitekijät ovat mielenterveydellisiä, sosiaalisia tai fyysiseen terveyteen liittyviä ja vaikuttavat yksittäisinäkin ihmisen kokonaishyvinvointiin. Lisäksi lasten kaltoinkohtelua ilmenee kaikkialla yhteiskunnassamme ja sen ehkäisy, tunnistaminen ja siihen puuttuminen tapahtuu monialaisessa tieteellisessä kentässä.

Lue loppuun