Avainsana-arkisto: Green growth

GONST Report on The Geographic Distribution of Skills and Environmental Innovative Firms

Østergaard, Christian Richter; Holm, Jacob Rubæk; Iversen, Eric; Schubert, Torben; Skålholt, Asgeir; Sotarauta, Markku; Saarivirta, Toni; Suvinen, Nina (2019). The Geographic Distribution of Skills and Environmental Innovative Firms in Denmark, Norway, Sweden and FinlandGONST project WP 2 report.

Vihreän talouden tutkimukseen 2,1 miljoonaa euroa pohjoismaisilta tiederahoittajilta

Pohjoismaisten yliopistojen tutkijat alkavat analysoida vihreän talouden kasvua tukevia ja haittaavia tekijöitä. Tutkimuksen tavoitteena on myös tunnistaa kehittämisstrategiat, jotka ottavat nykyistä paremmin huomioon erilaiset olosuhteet.

Pohjoismaiset tiederahoittajat ovat myöntäneet pohjoismaiselle tutkimuskonsortiolle tarkoitukseen 2,1 miljoonan euron rahoituksen.

Inhimillisen pääoman ja teollisuuden erikoistumiseen tähtäävien innovaatioiden merkitys talouden vihertymisessä selvitetään tilastollisen analyysin avulla. Analyysi koskee kaikkia Pohjoismaita Islantia lukuun ottamatta. Erityinen huomio kohdistetaan siihen, missä vihreä talous kehittyy suotuisasti ja mistä suotuisa kehitys johtuu.

Tampereen yliopiston johtamassa osassa tutkitaan johtajuutta talouden viherryttämisessä. Tavoitteena on tunnistaa, mitkä toimijat kykenevät muuttamaan talouden pelikenttiä ja pelin sääntöjä, jotta ne tukisivat paremmin vihreää taloutta.

– Olemme kiinnostuneita niistä ihmisistä ja organisaatioista, jotka yhdessä ja erikseen kamppailevat vihreän talouden puolesta, kertoo instituutioihin ja johtajuuteen kohdistuvaa työpakettia johtava professori Markku Sotarauta Tampereen yliopistosta.

– Meitä kiinnostaa, miten he sen tekevät, keiden kanssa ja millaisia strategioita ja millaista valtaa pelikentän uudistamisessa tarvitaan.

– Laajan tilastollisen analyysin yhdistäminen syvälle luotaavaan teollisten innovaatioiden ja instituutioita muuttavien strategioiden ja johtajuuden tutkimukseen tuottaa uudenlaista tietoa päätöksenteon tueksi, toteaa Sotarauta.

– Tämä tutkimus kohdistuu tärkeään teemaan ja jatkaa mainiolla tavalla aiempien kansainvälisten projektiemme sarjaa tuoden siihen aiempaa vahvemman pohjoismaisen ulottuvuuden, iloitsee professori Sotarauta.

Tutkimusprojekti alkaa helmikuussa 2017 ja kestää neljä vuotta. The Nordic Green Growth Research and Innovation -ohjelmasta rahoitettiin kuusi projektia. Hakemuksia ohjelmaan tuli yhteensä 113.

Projekti: Where Does the Green Economy Grow? The Geography of Nordic Sustainability Transitions
Rahoitus: NordForsk, Nordic Energy Research ja Nordic Innovation: The Nordic Green Growth Research and Innovation -ohjelma
Konsortio: Lundin yliopisto (Ruotsi), Ålborgin yliopisto (Tanska), Tampereen yliopisto (Suomi), SINTEF (Norja) ja Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education NIFU (Norja)

Lisätietoja:
Projektin Suomen-osuuden johtaja, professori Markku Sotarauta, 040 523 3517, markku.sotarauta@uta.fi
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 19.1.2017

Two million euro for a study on green growth: Where does the Nordic green economy grow?

A major Nordic study will address the place-based and context-dependent nature of the shift to green growth by asking where, how and why the green economy grows.

There is no one-size-fits-all approach to boosting green economy. It depends on place-based policies and varying institutional settings, the level of development of the country in question, resource endowments and environmental pressure points. The research project foregrounds the importance of innovation, new industry formation, and radical industry transformation.

The research project will seek answers to these questions through a mix of quantitative and qualitative methods. Quantitative techniques will be applied to analyse the importance of human capital and technological specialisation for the greening of the economies of Denmark, Finland, Norway and Sweden. Qualitative case studies of the Nordic regions will focus on the role of institutions and account for the diversity in the regional green pathways. An important element will be to distinguish between those successful practices that can be transferred between regions and those which are context dependent.

“We aim to identify the people and institutions that are influencing the efforts to boost green technologies and whether they facilitate or hamper the change efforts,” says Professor Markku Sotarauta from the University of Tampere. He directs the team focusing on institutions, institutional entrepreneurship and leadership.

“Combining extensive statistical data with an in-depth analysis of industrial innovations and strategies that transform those institutions and an analysis of leadership will provide new information to support decision-making,” Sotarauta continues.

“This research focuses on an important theme and is an excellent addition to our previous international projects by bringing in a stronger Nordic perspective,” Sotarauta adds.

The research project will start in February 2017 and take four years. The Nordic Green Growth Research and Innovation Programme decided to fund six projects. The total number of applications was 113.

Project: Where Does the Green Economy Grow? The Geography of Nordic Sustainability Transitions
Funding: NordForsk, Nordic Energy Research and Nordic Innovation: The Nordic Green Growth Research and Innovation Programme
Consortium:  Lund University (Sweden), Aalborg University (Denmark), University of Tampere (Finland), SINTEF (Norway) and the Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education NIFU (Norway)

For more information, please contact:
The leader of the Finnish team Professor Markku Sotarauta, tel. +358 40 523 3517, markku.sotarauta@uta.fi
University of Tampere, Faculty of Management

PRESS RELEASE BY THE UNIVERSITY OF TAMPERE 19 Jan 2017

Where Does the Green Economy Grow? The Geography of Nordic Sustainability Transitions (Gonst) [2017-2020]

There is no one-size-fits-all approach to greening the growth path of an economy as this depends on place-based policy and institutional settings, level of development, resource endowments and particular environmental pressure points. This research proposal addresses the place-based, context-dependent nature of the shift to green growth in the Nordic countries by asking the question: where does the green economy grow? In addressing this question, we foreground the importance of innovation, new industry formation, and radical industry transformation.

The project is based on a mixed methods approach. Quantitative techniques will be applied to analyse the importance of human capital and technological specialisation for the greening of the economy. Qualitative case studies of Nordic regions will focus on the role of institutions and account for the diversity in Nordic regional green pathways. An important element here will be to distinguish between those successful practices that can be transferred between regions, and those which are context dependent.

  • Funding: Nordic Green Growth Research and Innovation Programme € (see for more about the programme)
  • Partners: Lund University, Sweden (project lead); Aalborg University, Denmark; University of Tampere, Finland; NIFU, Norway; SINTEF, Norway
  • Six green growth projects approved for funding