Avainsana-arkisto: Alustatalous

Alustatalous haastaa pankit

Sotarauta, M., Hyrskyluoto, J., Rosenlund, M. & Vilpponen, J. 2018. Alustatalouden haaste ja pankkien tulevaisuus (The challenge of the platform economy and the future of banks). Teoksessa Mähönen J., Pölönen P. & Vahtera, V. (toim.) Juhlajulkaisu Risto Nuolimaa 1948 – 2/6 – 2018. 305-318. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja C-sarja 42. Suomalainen lakimiesyhdistys; Helsinki.