Avainsana-arkisto: Aluekehitys

Tehtävä Etelä-Pohjanmaalla

Alueellisen kehittämisen tutkimusryhmä Senten ja eteläpohjalaisen yliopistotoiminnan polut ovat kietoutuneet yhteen jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Sente oli aikanaan ideoimassa ja kehittämässä EPANET-tutkimusverkostoa, josta on muodostunut Etelä-Pohjanmaan yliopistollisen tutkimuksen toiminnallinen ydin.

Nyt EPANET-tutkimusryhmät ovat yhteisponnistuksena tuottaneet ”Tehtävä Etelä-Pohjanmaalla!” –kirjan, joka osaltaan juhlistaa tutkimusverkoston 20-vuotista taivalta. Kirjan artikkeleissa tarkastellaan Etelä-Pohjanmaata koskevia ajankohtaisia ilmiöitä. Kirjan toimittivat Sulevi Riukulehto ja Nina Harjunpää ja se on julkaistu Etelä-Pohjanmaan liiton Kytösavut-sarjassa. Julkaisun ovat rahoittaneet Etelä-Pohjanmaan liito, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys, Seinäjoen kaupunki ja Seinäjoen yliopistokeskus. Senten panoksen kirjaan toivat tutkija Heli Kurikka ja tutkimusjohtaja Jari Kolehmainen artikkelillaan, jossa he tarkastelevat Etelä-Pohjanmaan aluetaloudellista resilienssiä.

Painettu julkaisu ei ole myynnissä, mutta se on kokonaisuudessaan ladattavissa Etelä-Pohjanmaan liiton sivuilta:

https://epliitto.fi/images/D_5_Tehtava_Etela-Pohjanmaalla.pdf

Ruotsalaiselta vakuutusyhtiöltä yli miljoona euroa aluekehityksen tutkimukseen

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 7.9.2017

Ruotsalais-suomalais-norjalainen tutkimusryhmä aloittaa pohjoismaisten alueiden kehitykseen pitkällä aikavälillä vaikuttavien tekijöiden analysoinnin.

Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa, miksi jotkin alueet kehittyvät selkeästi muita paremmin toisten taas menestyessä huonommin suhteellisen samanlaisista rakenteista huolimatta. Lisäksi tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten alueiden erilaiset tarpeet olisi mahdollista ottaa nykyistä paremmin huomioon kehittämistoiminnassa.

– Yhdistämme yhtäältä rakenteellisia tekijöitä ja toisaalta toimijuutta korostavat selitysmallit yhdeksi kokonaisuudeksi ja testaamme oman teoriamme selitysvoimaa Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa, kertoo professori Markku Sotarauta Tampereen yliopistosta.

– Käymme käsiksi peruskysymykseen rakenteiden ja toimijuuden välisestä suhteesta. Mielenkiintoista nähdä, mihin se meidät vie.

– Kysymme myös, mitkä tekijät suuntaavat kehittämisstrategioita, keiden käsissä johtajuus on vai onko se kenelläkään, toteaa instituutioihin ja johtajuuteen kohdistuvaa tutkimuskokonaisuutta johtava Sotarauta.

Tutkimukselle on selkeä yhteiskunnallinen kysyntä, vaikka se nouseekin alan teoriaperustassa olevasta aukosta. Aluerakenne keskittyy nopeasti ja erot tietointensiivisessä verkostotaloudessa vahvasti kiinni olevien alueiden ja muiden alueiden välillä kasvavat nopeasti kaikkialla maailmassa.

Tukholma, Oslo ja Helsinki yhdessä ovat vahvassa vedossa, mutta pienempien kaupunkiseutujen ja maaseutualueiden on yhä vaikeampi löytää paikkansa tämän päivän taloudellisissa kehityskuluissa.

– Hankalaksi tilanteen tekee se, että keskustelu aluekehityksestä politisoituu helposti ja aluekehityksen dynamiikan analyysi jää liian usein yleisen tason hokemien ja seurauksia kuvailevien yksinkertaistavien aluerankkausten jalkoihin, toteaa Sotarauta.

Ruotsalainen Länsförsäkringar forskningsfond on myöntänyt tutkimusprojektille Regional Growth Against all the Odds: The Driving Forces of Long-term Growth in Nordic Regions (ReGrow) yli miljoonan euron rahoituksen. Tutkimuskonsortioon kuuluvat Lundin yliopisto, Tampereen yliopisto, Stavangerin yliopisto ja BI Norjan kauppakorkeakoulu Bergenistä.

– Viime vuosina rahoittajien päähuomio on ollut ajankohtaisissa teemoissa ja taloudellisen kehityksen ja aluekehittämisen peruskysymykset ovat jääneet taustalle. Yhtäältä on korostettu tutkimustulosten nopeaa hyödyntämistä yrityksissä ja toisaalta painotettu ymmärrettävistä syistä pakolaisuuden kaltaisia ajankohtaisia teemoja, toteaa Sotarauta.

– Onneksi rahoituslähteitä on maailmassa paljon; se mahdollistaa oman tutkimusagendan pitkäjänteisen toteuttamisen suomalaisten rahoittajien painotusten vaihtuessa välittömien tarpeiden ja muotivirtausten mukana. ReGrow muodostaa yhdessä NordForskin rahoittaman vihreään kasvuun kohdistuvan tutkimuksen kanssa mainion kokonaisuuden. Seuraavaksi yritämme laajentaa kokonaisuutta Brysselin ja Australian Research Councilin rahoituksella.

Regional Growth Against all the Odds: The Driving Forces of Long-term Growth in Nordic Regions
http://blogs.uta.fi/sente/2017/08/22/new-project/

Where Does the Green Economy Grow? The Geography of Nordic Sustainability Transition
http://blogs.uta.fi/sente/2017/01/15/where-does-the-green-economy-grow-the-geography-of-nordic-sustainability-transitions-gonst-2017-2020/

Lisätietoja:
Professori Markku Sotarauta, 040 190 4004, markku.sotarauta@uta.fi