Intro suomeksi

Alueellisen kehittämisen tutkimusryhmä (Sente) on yksi Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun tutkimusryhmistä. Sente on erikoistunut kaupunki- ja aluekehityksen ja -kehittämisen tutkimukseen.

Senten tutkimustoiminta kohdistuu yleisellä tasolla seuraaviin teemoihin:

  • Kaupunki- ja aluekehitys ja -kehittäminen
  • Innovaatiopolitiikka, innovaatioympäristöt ja -järjestelmät

Erityisellä tasolla tutkimus kohdentuu seuraavasti:

  • Osaamisperustainen aluekehittäminen
  • Kaupunkiseutujen kilpailukyky ja elinkeinopolitiikka
  • Johtajuus ja johtaminen kaupunki- ja aluekehittämisessä
  • Verkostot ja yhteisöt innovaatiojärjestelmissä ja aluekehittämisessä
  • Strateginen maankäytön suunnittelu
  • Kaupunkiympäristön resilienssi ja kestävä kehitys