Aihearkisto: Projektit

Ruotsalaiselta vakuutusyhtiöltä yli miljoona euroa aluekehityksen tutkimukseen

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 7.9.2017

Ruotsalais-suomalais-norjalainen tutkimusryhmä aloittaa pohjoismaisten alueiden kehitykseen pitkällä aikavälillä vaikuttavien tekijöiden analysoinnin.

Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa, miksi jotkin alueet kehittyvät selkeästi muita paremmin toisten taas menestyessä huonommin suhteellisen samanlaisista rakenteista huolimatta. Lisäksi tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten alueiden erilaiset tarpeet olisi mahdollista ottaa nykyistä paremmin huomioon kehittämistoiminnassa.

– Yhdistämme yhtäältä rakenteellisia tekijöitä ja toisaalta toimijuutta korostavat selitysmallit yhdeksi kokonaisuudeksi ja testaamme oman teoriamme selitysvoimaa Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa, kertoo professori Markku Sotarauta Tampereen yliopistosta.

– Käymme käsiksi peruskysymykseen rakenteiden ja toimijuuden välisestä suhteesta. Mielenkiintoista nähdä, mihin se meidät vie.

– Kysymme myös, mitkä tekijät suuntaavat kehittämisstrategioita, keiden käsissä johtajuus on vai onko se kenelläkään, toteaa instituutioihin ja johtajuuteen kohdistuvaa tutkimuskokonaisuutta johtava Sotarauta.

Tutkimukselle on selkeä yhteiskunnallinen kysyntä, vaikka se nouseekin alan teoriaperustassa olevasta aukosta. Aluerakenne keskittyy nopeasti ja erot tietointensiivisessä verkostotaloudessa vahvasti kiinni olevien alueiden ja muiden alueiden välillä kasvavat nopeasti kaikkialla maailmassa.

Tukholma, Oslo ja Helsinki yhdessä ovat vahvassa vedossa, mutta pienempien kaupunkiseutujen ja maaseutualueiden on yhä vaikeampi löytää paikkansa tämän päivän taloudellisissa kehityskuluissa.

– Hankalaksi tilanteen tekee se, että keskustelu aluekehityksestä politisoituu helposti ja aluekehityksen dynamiikan analyysi jää liian usein yleisen tason hokemien ja seurauksia kuvailevien yksinkertaistavien aluerankkausten jalkoihin, toteaa Sotarauta.

Ruotsalainen Länsförsäkringar forskningsfond on myöntänyt tutkimusprojektille Regional Growth Against all the Odds: The Driving Forces of Long-term Growth in Nordic Regions (ReGrow) yli miljoonan euron rahoituksen. Tutkimuskonsortioon kuuluvat Lundin yliopisto, Tampereen yliopisto, Stavangerin yliopisto ja BI Norjan kauppakorkeakoulu Bergenistä.

– Viime vuosina rahoittajien päähuomio on ollut ajankohtaisissa teemoissa ja taloudellisen kehityksen ja aluekehittämisen peruskysymykset ovat jääneet taustalle. Yhtäältä on korostettu tutkimustulosten nopeaa hyödyntämistä yrityksissä ja toisaalta painotettu ymmärrettävistä syistä pakolaisuuden kaltaisia ajankohtaisia teemoja, toteaa Sotarauta.

– Onneksi rahoituslähteitä on maailmassa paljon; se mahdollistaa oman tutkimusagendan pitkäjänteisen toteuttamisen suomalaisten rahoittajien painotusten vaihtuessa välittömien tarpeiden ja muotivirtausten mukana. ReGrow muodostaa yhdessä NordForskin rahoittaman vihreään kasvuun kohdistuvan tutkimuksen kanssa mainion kokonaisuuden. Seuraavaksi yritämme laajentaa kokonaisuutta Brysselin ja Australian Research Councilin rahoituksella.

Regional Growth Against all the Odds: The Driving Forces of Long-term Growth in Nordic Regions
http://blogs.uta.fi/sente/2017/08/22/new-project/

Where Does the Green Economy Grow? The Geography of Nordic Sustainability Transition
http://blogs.uta.fi/sente/2017/01/15/where-does-the-green-economy-grow-the-geography-of-nordic-sustainability-transitions-gonst-2017-2020/

Lisätietoja:
Professori Markku Sotarauta, 040 190 4004, markku.sotarauta@uta.fi

Regional Growth Against all the Odds (ReGrow)

Regional Growth Against all the Odds: The Driving Forces of Long-term Growth in Nordic Regions (ReGrow) [2017-2020]

Today’s economy is driven by knowledge-intensive activities such as ICT and biotechnology, or knowledge-intensive business services such as finance and consulting. These activities are concentrated in the main urban areas like Stockholm, Oslo and Helsinki. Other regions in the (semi-)periphery or such that are specialised in traditional industries struggle in finding their place in the modern economy.

This struggle is accompanied with a gloomy perspective for the job market. This concerns the quality and variety as well as the quantity of jobs that can be offered, and consequently implies that skilled labour increasingly moves to the main urban centres. These disparities between the centre and more peripheral regions challenge social and political structures.

The main urban areas, thus, offer the best structural preconditions for further growth in the modern economy. However, after taking the structural preconditions into account, a large share of regional growth differences remains unexplained: ‘Stubbornly high – and often growing – residuals in growth regressions have encouraged many scholars to look for additional factors that impinge on economic development and growth’ (Rodríguez-Pose 2013: 1036). This triggers the fundamental and overarching research question of this project: Why do some regions grow more (or less) than others with similar structural preconditions? We know surprisingly little about this essential question

The specific objectives of the project are: (a) To identify regions that in certain periods of time show exceptional high or low regional growth after considering structural preconditions; (b) To explain exceptional high or low growth in certain regions and time periods by focusing on the role of actors, networks, and institutions at multiple spatial scales (regional, national, global); and (c) To develop a context-sensitive model of regional economic growth that accounts explicitly for the regional heterogeneity and time dynamics

  • Funding: Länförsäkningar, Sweden
  • Partners: Lund University, Sweden; University of Tampere, Finland; University of Stavanger and BI Norwegian Business School, Norway

Recreating spaces (RESPA), research section [2016-2017]

Recreating spaces (RESPA) is a project lead by Into Seinäjoki Ltd. Its main objective is to develop a new type of urban development tool based on certain physical location. The result is a kind of development or innovation platform on which new products and services can be experimented. Sente is involved in the project by conducting a research section related to the whole project. It aims at analyzing and modelling the urban development tool and procedures.

Funding: Into Seinäjoki Ltd. / Regional Council of South Ostrobothnia / Regional Council of Tampere Region

Development programme for farmers: food system and business competence AGRIFOOD [2016-2018]

Farms are today large-scale, specialized businesses and running them calls for strong and versatile business competence. AGRIFOOD development programme provides the participants with new ideas and insights related to the development of their own businesses. The programme emphasizes the business competence and renewal capabilities and helps farmers to position themselves in the Finnish food system. The development programme is executed in collaboration with University of Helsinki and University of Vaasa. Sente focuses on farms’ innovation activities and renewal.

Funding: The Rural Development Programme for Mainland Finland (European Union)

Expanding research, innovation and development activities in South Ostrobothnia (TIKKA) [2015-2016]

The main objective is to expand and diversify research, innovation and development activities in South Ostrobothnia (Finland) by utilizing the regional research capacity and the idiosyncrasies of South Ostrobothnia’s scientific community. To achieve the main objective, new collaborative procedures and ways of action are created and experimented. The key idea is that these procedures can applied easily in several different contexts. The aim is to facilitate and speed up the use of scientific knowledge in the interface of applied research and development work (R&D).

Funding: Regional Council of South Ostrobothnia / Regional Council of Tampere Region

International Research University and the City as a Campus (CityC) [2016]

The CityC -project seeks to address contemporary challenges in the field of city/regional development studies by analysing the ways universities and cities could interact more strategically than often is the case. It, first, investigates the many roles universities have in economic development of cities by carrying out a meta-analysis of the existing evidence base. Second, the project analyzes the main development models constructed to support interaction between universities and various societal and economic actors, and third, it constructs an integrated model to support (a) strategic developmend work of University Properties of Finland Ltd, (b) rapidly evolving partnership between the three universities in Tampere (Tampere3), and (c) more broadly, futures oriented development work at the Finnish universities.

Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno – S3) [2016-2019]

EmpInno-hanke tukee älykkään erikoistumisen strategioiden toteuttamista ja uudistamista Itämeren alueen keskikokoisilla alueilla. Hankkeessa on yhteensä 16 partneria ja 29 kumppaniorganisaatiota (esim. aluekehitysviranomaisia ja yrityskehitystoimijoita). EmpInno-hankke pyrkii tukemaan alueellisten innovaatiotoimijoiden organisatorisia kyvykkyyksiä älykkään erikoistumisen strategian toteutuksen ja uudistamisen tehostamiseksi. Sente toimii hankkeessa Etelä—Pohjanmaan liiton kumppanina älykkään erikoistumisen asiantuntija. Sente tukee maakunnan liiton työtä esimerkiksi kartoittamalla ja analysoimalla alueellisen innovaatiopolitiikan hyviä käytäntöjä.

Rahoitus: Interreg Baltic Sea Region Programme / Etelä-Pohjanmaan liitto

Regional Studies Association Research Networks

Leadership and Urban and Regional Development / Co-ordinated by Joyce Liddle, Teesside Business School, UK; John Diamond, Edge Hill University Business School, UK  John Shutt, CURDS, University of Newcastle, UK; Oto Potluka, Economics University, Prague, Czech Republic; John Gibney, University of Birmingham, UK; Markku Sotarauta, Tampere University, Finland; Andrew Beer, University of Adelaide, Australia; Ina Horlings, University of Wageningen, the Netherlands

Understanding regional innovation policy dynamics: actors, agency and learning / Co-ordinated by Elvira Uyarra, Manchester Business School, England; James Wilson, University of Deusto, Spain; Markku Sotarauta, University of Tampere, Finland