Aihearkisto: Uusia julkaisuja

Alustatalous haastaa pankit

Sotarauta, M., Hyrskyluoto, J., Rosenlund, M. & Vilpponen, J. 2018. Alustatalouden haaste ja pankkien tulevaisuus (The challenge of the platform economy and the future of banks). Teoksessa Mähönen J., Pölönen P. & Vahtera, V. (toim.) Juhlajulkaisu Risto Nuolimaa 1948 – 2/6 – 2018. 305-318. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja C-sarja 42. Suomalainen lakimiesyhdistys; Helsinki.

Uusi julkaisu

Jurmu, L. 2017. Tiedon ja asiantuntijuuden hyödyntäminen Oulun monikuntaliitoksen valmistelussa. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 2/2017. s. 7-25. Kunnallistieteen yhdistys ry.

Uusi julkaisu

Suvinen, N., M. Sotarauta. (2017) Osaamisen ja teknologian siirtäjistä maailmanparantajiksi: Yliopistojen ja muiden korkeakoulujen uudet roolit etsinnässä. Teoksessa Varamäki, Elina ym. (toim.) Kansainvälinen, yrittäjähenkinen SeAMK – paras korkeakoulu opiskelijalle. Seinäjoen ammattikorkeakoulu 25 vuotta. 28-43. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 26. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Uusia julkaisuja

Kurikka, H., Alarinta, J., Kolehmainen, J. & Hynynen, A. 2016. Etelä-Pohjanmaan aluerakenteen tulevaisuuskuvat 2040. Etelä-Pohjanmaan liitto.

Harvio, S., Lehto, V., Hynynen, A., Kolehmainen, J., Laakso, S. & Matikka, J. 2016. Asemanseutujen kehittämiskonseptit ja investointimallit. Esiselvitys. Ympäristöministeriö, Ympäristöministeriön raportteja 27 / 2016.