Vihreän talouden tutkimukseen 2,1 miljoonaa euroa pohjoismaisilta tiederahoittajilta

Pohjoismaisten yliopistojen tutkijat alkavat analysoida vihreän talouden kasvua tukevia ja haittaavia tekijöitä. Tutkimuksen tavoitteena on myös tunnistaa kehittämisstrategiat, jotka ottavat nykyistä paremmin huomioon erilaiset olosuhteet.

Pohjoismaiset tiederahoittajat ovat myöntäneet pohjoismaiselle tutkimuskonsortiolle tarkoitukseen 2,1 miljoonan euron rahoituksen.

Inhimillisen pääoman ja teollisuuden erikoistumiseen tähtäävien innovaatioiden merkitys talouden vihertymisessä selvitetään tilastollisen analyysin avulla. Analyysi koskee kaikkia Pohjoismaita Islantia lukuun ottamatta. Erityinen huomio kohdistetaan siihen, missä vihreä talous kehittyy suotuisasti ja mistä suotuisa kehitys johtuu.

Tampereen yliopiston johtamassa osassa tutkitaan johtajuutta talouden viherryttämisessä. Tavoitteena on tunnistaa, mitkä toimijat kykenevät muuttamaan talouden pelikenttiä ja pelin sääntöjä, jotta ne tukisivat paremmin vihreää taloutta.

– Olemme kiinnostuneita niistä ihmisistä ja organisaatioista, jotka yhdessä ja erikseen kamppailevat vihreän talouden puolesta, kertoo instituutioihin ja johtajuuteen kohdistuvaa työpakettia johtava professori Markku Sotarauta Tampereen yliopistosta.

– Meitä kiinnostaa, miten he sen tekevät, keiden kanssa ja millaisia strategioita ja millaista valtaa pelikentän uudistamisessa tarvitaan.

– Laajan tilastollisen analyysin yhdistäminen syvälle luotaavaan teollisten innovaatioiden ja instituutioita muuttavien strategioiden ja johtajuuden tutkimukseen tuottaa uudenlaista tietoa päätöksenteon tueksi, toteaa Sotarauta.

– Tämä tutkimus kohdistuu tärkeään teemaan ja jatkaa mainiolla tavalla aiempien kansainvälisten projektiemme sarjaa tuoden siihen aiempaa vahvemman pohjoismaisen ulottuvuuden, iloitsee professori Sotarauta.

Tutkimusprojekti alkaa helmikuussa 2017 ja kestää neljä vuotta. The Nordic Green Growth Research and Innovation -ohjelmasta rahoitettiin kuusi projektia. Hakemuksia ohjelmaan tuli yhteensä 113.

Projekti: Where Does the Green Economy Grow? The Geography of Nordic Sustainability Transitions
Rahoitus: NordForsk, Nordic Energy Research ja Nordic Innovation: The Nordic Green Growth Research and Innovation -ohjelma
Konsortio: Lundin yliopisto (Ruotsi), Ålborgin yliopisto (Tanska), Tampereen yliopisto (Suomi), SINTEF (Norja) ja Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education NIFU (Norja)

Lisätietoja:
Projektin Suomen-osuuden johtaja, professori Markku Sotarauta, 040 523 3517, markku.sotarauta@uta.fi
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 19.1.2017