Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno – S3) [2016-2019]

EmpInno-hanke tukee älykkään erikoistumisen strategioiden toteuttamista ja uudistamista Itämeren alueen keskikokoisilla alueilla. Hankkeessa on yhteensä 16 partneria ja 29 kumppaniorganisaatiota (esim. aluekehitysviranomaisia ja yrityskehitystoimijoita). EmpInno-hankke pyrkii tukemaan alueellisten innovaatiotoimijoiden organisatorisia kyvykkyyksiä älykkään erikoistumisen strategian toteutuksen ja uudistamisen tehostamiseksi. Sente toimii hankkeessa Etelä—Pohjanmaan liiton kumppanina älykkään erikoistumisen asiantuntija. Sente tukee maakunnan liiton työtä esimerkiksi kartoittamalla ja analysoimalla alueellisen innovaatiopolitiikan hyviä käytäntöjä.

Rahoitus: Interreg Baltic Sea Region Programme / Etelä-Pohjanmaan liitto