Miten tuen monikielisen oppilaan kielellistä identiteettiä

Juulia Pihlaja, Hilla Pietilä & Anni Puronaho Oppilaan kielellisen identiteetin tiedostaminen, rakentuminen, rakentumisen tukeminen mainitaan Opetussuunnitelman perusteissa (2014) jokaisen kielen opetuksen kohdalla. On selvää, että kielellinen identiteetti on tärkeä osa…

Kielen oppiminen ja omaksuminen S2-oppilaan opetuksen näkökulmasta

Anne Alhainen, Emilia Juntunen, Viivi Kela & Heidi Paul Kielen oppimisessa on oleellista sen omaksuminen – tällöin merkittävässä osassa on kielisyöte. Opettajalla on suuri rooli sen sekä muiden kielellisten taitojen…

Suomen kielen opetus ja oppiminen – sääntöjen suosta kohti oman äänen etsimistä

Teksti avaa kolmen blogin sarjan, jonka kirjoittajat ovat äidinkieleen erikoistuvia luokanopettajaopiskelijoita Tampereen yliopistossa. Tekstit on kirjoitettu osana kielitietoon keskittyvää kurssia. Ruut Heikinmäki, Aino Jokinen, Kaisa Kovala & Sampo Seppä Kieliopin…

Uutta vai vanhaa?

Tutkija Liisa Mustanojan toimittama teos Arjen sirpaleita ja suuria tunteita – Kirjeet sodan sanoittajina ja ihmissuhteiden ylläpitäjinä 1939–1944 julkaistiin syyskuun lopulla. Teos syventää ymmärrystämme kirjoittamalla tapahtuvasta vuorovaikutuksesta ja rakentaa näin…

Vain lukemalla oppii lukemaan?

  Aleksis Kiven päivänä 10.10.2017 Outi Oja ja Kirsi Sandberg   “Tuhannet suomalaiset lukevat niin surkeasti, etteivät selviä arjen tilanteista”, kirjoitti toimittaja Tuomas Kaseva (HS 1.10.2017) ja herätti PISA-menestyksen tuudittamat…

Kevät ja konferenssit

Vuoteni alkaa elo-syyskuusta.  Iloitsen uudesta vuodesta yliopiston avajaisten aikoihin, eikä tammikuu tunnu missään. Kevät ja alkukesä onkin syytä rytmittää konferensseihin valmistautumisen avulla, jotta osaa jakaa voimansa oikein ja jaksaa maaliin…

Laajeneva tekstikäsitys ja heikkenevät kirjoitustaidot

Maaliskuun lopulla äidinkielenopettaja Ulla Lahdes avasi Helsingin sanomien mielipidepalstalla tärkeän keskustelun syksyllä 2018 ensimmäistä kertaa kirjoitettavan digitaalisen äidinkielen ylioppilaskokeen haasteista (HS.fi/Mielipide 28.3.2017). Lahdes nosti kirjoituksessaan useita keskustelunarvoisia huomioita, jotka kytkeytyvät…

Kirjoittaminen, kielellä

Koherenssin käsite on omiaan kuvaamaan tekstin ja siten myös kirjoittamisen onnistuneisuutta. Tieteen termipankin määritelmässä koherenssi kytketään sekä tilanteeseen että tekstilajiin seuraavasti: Tulkinta, joka tekee tekstistä tilanteeseen ja tekstilajiin nähden mielekkään….

5 faktaa│Miksi väitöskirjatutkija bloggaa*?

Neljän vuoden tavoiteaika on tiukka ja tutkijan päivät työntäyteisiä. 5 faktaa bloggaamisesta osana väitöskirjatutkijan työtä. 1. On sanottava(a). Minulta kysyttiin, että mitä siis oikeastaan tutkit. Kerroin, että tutkin kirjoittamista ja…