Tutkimusprojektit

ReDo – Redefining Digital Opportunities: Unlocking New Business Potential

Asiakkaiden arvonluontiprosessit ovat murroksessa. Menestyäkseen tässä uudessa tilanteessa yrityksien on kyettävä tuntemaan erilaiset asiakkuutensa entistä syvällisemmin ja osattava räätälöidä kullekin asiakkuudelle sopivat palvelukokonaisuudet. Tutkimusprojektin tavoitteena on ymmärtää, kuinka digitaalisen arvonluomisen logiikkaa voidaan hyödyntää uuden palveluliiketoiminnan kehittämisessä. ReDO -projektin visio on luoda ymmärrystä tulevaisuuden digitaalisista palveluista asiakaskokemuksen, käänteisen asiakastiedon hyödyntämisen, ylikanavaisuuden sekä digitaalisten liiketoimintamallien avulla. Hanke edistää uuden liiketoiminnan syntymistä tuomalla yhteen digitaalisuutta hyödyntävien palveluyritysten ja -organisaatioiden tarpeet ymmärtää loppuasiakkaiden arvonluontia sekä olemassa olevat ja tulevaisuuden teknologiat ja niiden tarjoajat. Tutkimus syväluotaa sekä kuluttaja-asiakkaiden että yritysasiakkaiden arkielämän tilanteita, kokemuksia ja tarpeita erilaisten kanavien (erityisesti mobiilikanavan) näkökulmasta sekä peilaa tätä tietämystä yrityksien kykyyn kehittää uusia palvelukonsepteja, joissa asiakastiedon hyödyntämisellä uusilla tavoilla on merkittävä rooli. Tätä tietoa hyväksi käyttäen tutkimushanke tuottaa tietoa organisaatioille oikeanlaisten ratkaisujen ja liiketoimintamallien kehittämiseksi.

Yhteistyökumppanit: Oulun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, VTT

Rahoitus: Tekes, yrityskumppanit

Kesto: 1.1.2015-31.12.2016