Tutkimus

Palvelujen ja kaupan ala tarjoaa monimuotoisen tutkimuskentän. Käynnissä oleva rakenteellinen murros lisää mielenkiintoisten tutkimusasetelmien mahdollisuuksia. Elinkelpoisen kotimarkkinan rooli Suomen kansantaloudessa, asiakkaiden luottamusvaje asiakastiedon hyödyntämiseen ja ylikanavaiset digitaaliset palvelut ovat esimerkkejä tästä ajasta nousevista tutkimusteemoista. Tutkimusaihioiden moninaisuudessa on myös haasteensa. Tutkimustoimintaa pitää fokusoida ja priorisoida, minkä vuoksi professuurin aikana keskitytään tiettyihin palvelujen ja kaupan tutkimusteemoihin. Näitä teemoja toteutetaan sekä yksittäisinä tutkimuksina että laajempina tutkimusprojekteina, joihin voi tutustua yksityiskohtaisemmin alla olevista linkeistä:

Professuurin tutkimusteemat