Julkaisut

Yliopiston tehtävä on tutkia, opettaa sekä osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tutkimuksen näkökulmasta, kansainväliset referoidut julkaisut ovat keskeisin mittari: ne avaavat ovia ja sulkevat ovia. Ne määrittävät tutkijan olemassaoloa ja toimivat entistä enemmän myös yliopistojen resurssien kohdentamisen välineenä. Tutkimuksen tekemisessä keskeisessä roolissa ovat myös erilaiset tutkimusprojektit, jotka rahoitetaan useasti yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöllä. Olen toiminut tutkijana ja projektipäällikkönä elintarviketeollisuuden uudistuvaa liiketoimintaa ja palvelualojen murrosta koskevissa tutkimusprojekteissa. Tutkimusprojektien avulla saadaan tutkittua käytännön liike-elämästä nousevia haasteita ja ilmiötä, luomaan niihin sovelluksia ja kirjoittamaan liiketoiminnnan arkeen liitoksissa olevia tieteellisiä artikkeleja. Tutkimusprojekteja ja yritysyhteistyötä tehdään myös professuurin tutkimusteemoissa.

Julkaisutoimintaani pääset tutustumaan alla olevista linkeistä:

Tieteelliset artikkelit

Muut julkaisut

Tutkimustoiminnassani olen aiemmin keskittynyt mm. asiakkuuksien johtamiseen, palveluliiketoimintaan sekä kaupan alan konsepteihin. Myös asiakastieto ja strateginen markkinointi ovat olleet keskeisiä tutkimusteemoja Tampereen yliopistossa tutkimustoiminta koordinoituu eri tutkimusryhmien kautta. Olen osa asiakaslähtöisen markkinoinnin tutkimusryhmää.

 

kampus_120613_JR