Professuurin tutkimusteemat

Palvelujen ja kaupan ala on laaja kokonaisuus ja käynnissä oleva murros avaa monia mielenkiintoisia tutkimusaihioita. Professuurin aikana keskitytään mm. seuraaviin teemoihin:

  • Palvelujen ja kaupan alojen yhteiskunnallinen rooli
  • Kotimarkkinan murros – palvelujen ja kaupan alat osana globaalia talousjärjestelmää
  • Murroksen ominaispiirteet ja niiden huomioiminen alojen kehittämisessä
  • Kotimainen myynti- ja markkinointiosaaminen palvelujen ja kaupan alalla
  • Asiakkuusajattelu tänään ja huomenna
  • Asiakkaiden halu jakaa asiakastietoa ja asiakastiedon hyödyntämisen tavat
  • Alojen kilpailuhaitta-, kilpailukyky- ja kilpailuetutekijät
  • Digitaalisen arvonmuodostuksen murros – digitaalisten palvelujen asiakasarvo ja ansaintalogiikka
  • Big data ja asiakastiedolla palvelu
  • Verkkokaupan lieveilmiöt

Nämä tutkimusteevat ohjaavat myös tutkimus- ja hankeyhteistyötä. Tutkimusyhteistyötä tehdään palvelujen ja kaupan alan toimijoiden sekä kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen kanssa. Toimintaa ja tekemisen tasoa mitataan tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmista. Professuurin hoitoon kuuluu myös vastuuprofessorina toimiminen Tampereen yliopistossa toteutettavassa Master’s Degree in Business Competence -tutkinto-ohjelmassa.