Professuuri

Palvelujen ja kaupan yhteiskunnallinen ja kansantaloudellinen merkitys on kiistaton. Alat elävät merkittävää muutos- ja murrosvaihetta, mikä herättää monia isoja kysymyksiä: Mitkä kaupan tavararyhmät ansaitsevat tulevaisuudessa paikkansa perinteisissä kivijalkakaupoissa? Millainen on palvelujen rooli ja vaikutus kotimaan taloudessa? Millaisia kaupan kuluttajia diginatiiveista tulee? Millaisia kuluttajuuden lieveilmiöitä verkkokauppa mahdollistaa? Miten eri palvelualojen ja kaupan toimijat voivat palvella asiakasta asiakastiedolla? Palvelujen ja kaupan alan suuruudesta johtuen, näillä kaikilla kysymyksillä on vaikutuksensa myös Suomen talouteen. Palvelujen ja kaupan alat ovat osa ihmisten arkea, minkä vuoksi nämä muutosvoimat näkyvät myös kuluttajien jokapäiväisessä elämässä.

Palvelujen ja kaupan alan yhteiskunnallinen ja kansantaloudellinen merkitys on myös syy siihen, minkä vuoksi Tampereen yliopistoon on perustettu palvelujen ja kaupan professuuri. Professuurin perustamisessa on ollut mukana mm. Tampereen kauppakamari ja Tampereen kaupunki sekä muita palvelujen ja kaupan alan toimijoita. Professuuri on 5-vuotinen (1.8.2014-31.7.2019) ja sen keskeinen tavoite on palvelujen ja kaupan alan tutkimuksen ja opetuksen kehittäminen. Professuurin yksityiskohtaisemmat tutkimusteemat löytyvät täältä.

kampus2Tampereen yliopistossa opiskelee 15 000 opiskelijaa. Palvelujen ja kaupan professuuri kuuluu Tampereen yliopiston johtamiskorkeakouluun, joka on yksi yhdeksästä monialaisen Tampereen yliopiston tieteenalayksiköstä. Johtamiskorkeakoulussa voi opiskella kolmessa eri tutkinto-ohjelmassa: hallintotieteiden, kauppatieteiden ja politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmat tarjoavat laaja-alaisen perustan, josta voi tarkastella yhteiskunnan ja talouden eri ilmiöitä.

Johtamiskorkeakoulussa on 3500 opiskelijaa ja tutkinnon voi suorittaa kolmessa eri tutkinto-ohjelmassa. Laaja-alaiset hallintotieteidenkauppatieteiden ja politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmat tarjoavat hyvän pohjan, josta käsin tarkastella yhteiskunnan eri ilmiöitä.