Palvelujen ja kaupan opetus

Palvelujen ja kaupan ala on merkittävä työllistäjä Suomessa. Näiden alojen osaamisvaatimuksiin kohdistuu kovia paineita. Tietointensiivisyys, digitalisaatio ja asiakasymmärrys ovat esimerkkejä osaamisvaateista, joita tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän. Syksystä 2015 alkaen Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella palvelujen ja kaupan teemakokonaisuus, joka koostuu molempien yliopistojen palveluihin ja kauppaan liittyvästä kurssitarjonnasta. Teemakokonaisuus on pyritty rakentamaan siten, että siinä yhdistyy palvelujen ja kaupan alan moninaiset osaamistarpeet ja että se toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Teemakokonaisuuden avulla opiskelija luo tutkintotodistukseensa lisää läpinäkyvyyttä ja pystyy profiloitumaan työmarkkinoilla.

Teemakokonaisuuteen kuuluvat seuraavat opintojaksot:

 • Vähittäiskaupan konseptit, 5 op (TaY)
 • Asiakastieto ja asiakkuuksien johtaminen, 5 op (TaY)
 • Service Marketing, 5 op (TaY)
 • Arvonlisäverotus, 5 op (TaY)
 • Julkisten palveluiden johtaminen, 5 op (TaY)
 • Demola-Project Work, 5 op (TaY)
 • Kaupan ja teollisuuden logistiikka, 4 op (TTY)
 • Teolliset palveluoperaatiot ja -innovaatiot, 5 op  (TTY)
 • Tietointensiivinen palvelutoiminta, 4 op (TTY)
 • Tietotyön johtaminen, 4 op (TTY)
 • Tulevaisuusajattelu ja skenaariot, 5 op (TTY)
 • Toimitusketjun hallinta ja globaalit kuljetukset, 4 op (TTY)

Katso myös muut Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun teemakokonaisuudet