Matkalla maisterin töihin -koulutus lokakuussa

Matkalla maisterin töihin -koulutusiltapäivät 8. ja 10.10.2019

Ryhmäkoulutus opintojensa loppuvaiheessa oleville ja vastavalmistuneille Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille osaamisen pohdinnan ja työnhaun tueksi. Koulutuksessa pohjustetaan työnhaun prosessia oman osaamisen tunnistamisesta urasuunnitteluun ja työnhakuun (hakemuksen ja ansioluettelon toimivuus sekä työhaastattelu). Lähtökohtana on erityisesti generalististen (eli ei suoraan ammattiin valmistavien) alojen näkökulma.
Omaa työnhakua kannattaa pysähtyä aina ajoittain suunnittelemaan ja arvioimaan, voisiko jotain tehdä toisin. Koulutuksessa osallistujien erilaisten näkökulmien tunnistaminen antaa uusia ideoita myös omaan työnhakuun. Ryhmä on täyttynyt, kiitos mielenkiinnostasi!

TAPAAMISTEN SISÄLLÖT

1.koulutusiltapäivä ti 8.10. klo 12.30 – 16
Työnhaku osaamisen tunnistamisesta aina haastatteluun saakka

Ensimmäisen koulutuspäivänä tutustutaan työnhakuprosessin vaiheisiin. Miten tunnistaa ja viestiä opintojen tuomasta osaamisesta työnhaussa? Työelämäasiantuntijoiden alustukset ja pienimuotoinen ryhmätyöskentely tukevat osallistujien oman työnhaun systemaattista arviointia. Tavoitteena on, että osallistuja pystyy työnhaun prosessien tunnistamisen myötä tehostamaan omaa työnhaun viestintää sekä hahmottamaan kohtia, joihin kannattaa omassa työnhaussa panostaa enemmän.

2.koulutusiltapäivä to 10.10. klo 12.30 – 16
Konkreettinen työnhakuasiakirja (eli hakemus/ansioluettelo) työskentely

Työnhaun prosessointia jatketaan konkreettisesti pienryhmä- ja vaihtuvana parityöskentelynä oman hakemuksen ja ansioluettelon kehittämiseksi. Jokainen osallistuja omaksuu ns. rekrytoivan työnantajan näkökulman tarkastellessaan hakupapereita. Tavoitteena on, että jokainen osallistuja saa iltapäivän aikana omakohtaista kokemusta useiden työnhaun asiakirjojen arvioimisesta sekä vastaavasti palautetta omiin työnhaun asiakirjoihinsa.

Jos hakuasiakirjojen omakohtainen kehittäminen ei ole itselle ajankohtaista, voi halutessaan osallistua pelkästään ensimmäiseen koulutusiltapäivään.

Koulutukseen hakeminen

Ryhmä on täyttynyt, kiitos mielenkiinnostasi! Koulutukseen voidaan ottaa 15-20 osallistujaa, joille valmistuminen ja työnhaun kysymykset ovat ajankohtaisia. Valinta tehdään ensisijassa ilmoittautumisjärjestyksessä ja haku on suljettu koulutuksen täytyttyä.
Koulutusiltapäivät pidetään keskustakampuksella (Kalevantie 4), tarkemmat tilatiedot ilmoitetaan koulutukseen valituille myöhemmin.

Kouluttajat ja lisätietoa

Kouluttajina toimivat työelämäasiantuntijat Terhi Erkkilä ja Reeta Lehmusoksa.
Lisätietoa kouluttajilta, sähköpostitse: uraohjaus.tau[at]tuni.fi

Tampereen yliopiston työelämäasiantuntijat
Koulutus ja oppiminen I Työelämäpalvelut
uraohjaus.tau[at]tuni.fi