Potkua opintoihin & suuntaa tulevaan ryhmä toukokuussa

Ryhmä työskentelee ti 21.5., ke 22.5. ja to 23.5.2019 klo 12.15 -14.30 / K110, Linna -rakennus

Opintopsykologin ja työelämäasiantuntijan vetämä ryhmätyöpaja tarjoaa tilaisuuden työstää ohjatusti omia tulevaisuuden suunnitelmia vertaistuen merkitystä unohtamatta. Tapaamiskertojen aiheena on aikaansaaminen, oman osaamisen tunnistaminen ja tulevaan suuntaaminen. Ryhmätyöpaja on tarkoitettu monialaisesti Tampereen yliopiston eri alojen tutkinto-opiskelijoille. Työskentelymuotona on vetäjien pitämät lyhyet alustukset, harjoitukset ja ryhmäkeskustelut. Tule rohkeasti mukaan –ei kannata jäädä yksin pohdintojen kanssa!
 

TAPAAMISTEN SISÄLLÖT

1. Tavoitteet ja vahvuudet;  ti 21.5. klo 12.15 – 14.30
Ensimmäisellä kerralla käydään ryhmän sisällöt, odotukset ja eteneminen. Lisäksi käsitellään tavoitteita oppimisen kannalta sekä tavoitteiden asettamista. Millainen on motivoiva tavoite? Entä mitkä ovat omat tavoitteesi? Itselle merkityksellisten asioiden tunnistaminen helpottaa tulevan suunnittelua.
Välitehtävänä pohditaan omaa osaamista ja kiinnostuksen kohteita.

2. Aikaansaaminen ja oman suunnan löytäminen; ke 22.5. klo 12.15 – 14.30
Toisella tapaamiskerralla aiheena on aikaansaamattomuus -mikä sitä aiheuttaa ja miten sen kanssa voi työskennellä. Tunnistetaan vitkastelun karikatyyrisiä toimintatapoja ja haetaan ratkaisuja. Pohditaan oman elämän tärkeitä asioita. Oman suunnan pohdinta ja ajatus siitä, mikä on (tai ei ole) itselle mahdollista. Uskomukset työelämästä ja urasta monesti rajoittavat valintoja -miten tunnistaa itselle relevanttien mahdollisuuksien kirjoa (työ)elämässä? Tehdään harjoitus omien vaihtoehtojen avaamiseksi.
Välitehtävänä avataan ajatusta omasta osaamisesta erilaisten roolien kautta.

3. Kuormituksen säätely ja seuraavat askeleet; to 23.5. klo 12.15 – 14.30
Kolmannella kerralla aiheena on stressin olemus ja vaikutus ja miten voi säädellä kuormitusta. Mitkä ovat jokaisen omat kuormittuneisuuden merkit ja palautumisen keinot? Mitä osaan ja mistä olen kiinnostunut? Missä olen hyvä ja seuraavat askeleet. Ryhmän päättäminen ja palaute.

TYÖSKENTELYTAVAT

Ryhmässä työskennellään tapaamisten teemojen parissa alustuksin ja pienimuotoisin itsenäisin sekä ryhmässä tehtävin harjoittein. Ensimmäisen ja toisen tapaamiskerran jälkeen jokainen osallistuja tekee itsenäisesti pienimuotoisen välitehtävän. Ryhmää ohjaavat ja alustavat opintopsykologi ja työelämäasiantuntija ja vähintään yhtä tärkeässä roolissa on osallistujien oma panos -jokainen osallistuu tehtäviin, mutta voi samalla itse valita kuinka paljon haluaa jakaa toisille omista kokemuksistaan. Ryhmä on luottamuksellinen. Tapaamiset pidetään keskustakampuksen Linna-rakennuksessa.

HAKEMINEN

Ryhmätyöpajaan voidaan ottaa enintään 20 osallistujaa ja valinta tehdään hakujärjestyksessä. Ryhmä on täyttynyt -kiitos mielenkiinnostasi!
Voit ilmoittautua vielä varasijoille lähettämällä postia osoitteeseen: uraohjaus.tau[at]tuni.fi

Verkkolomakkeelle kirjaudutaan peruspalvelutunnuksella ja kouluttajat kysyvät hakulomakkeella hieman taustatietoa mm. opinnoistasi sekä odotuksistasi ryhmäkoulutukselle. Jos et pääse kirjautumaan verkkolomakkeelle vaikka olet Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelija, voit pyytää meiltä lomakkeen kysymykset ja ilmoittautua sähköpostitse!

Kouluttajina toimivat Tampereen yliopiston opintopsykologi Taija Tuominen sekä työelämäasiantuntija Terhi Erkkilä

 Tervetuloa!

Lisätietoa kouluttajilta:
Terhi: uraohjaajaus.tau[at]tuni.fi ja Taija: opintopsykologit.tau[at]tuni.fi