Harjoittelupaikka haussa -ryhmäkoulutus harjoittelupaikan haun tueksi toukokuussa

Harjoittelupaikka haussa?-koulutusiltapäivät pidetään ti 7.5. ja to 9.5.2019 klo 13.15-16.00

Oletko parhaillaan etsimässä harjoittelupaikkaa, mutta paikka on vielä löytymättä? Haluaisitko pohtia harjoittelupaikan hakua syvemmin ja jakaa ajatuksia, voisiko jotain haussa tehdä jotain toisin? Monialaisessa työelämäasiantuntijoiden vetämässä ryhmässä jaetaan kokemuksia ja saadaan ja annetaan palautetta harjoittelupaikan hausta. Koulutuksessa keskitytään omien vahvuuksien tunnistamiseen ja esilletuontiin suhteessa omien toiveiden mukaisten harjoittelupaikkojen hakuun. Haku on päättynyt.

Koulutus on suunnattu Tampereen yliopiston eri alojen tutkinto-opiskelijoille, ja koulutuksessa painottuu erityisesti generalistialojen eli ns. ei suoraan ammattiin johtavien alojen opiskelijoiden ja valmistuvien urasuunnittelu ja työnhaku. Sisältöä suunnataan erityisesti harjoittelupaikan hakua jo tehneille sekä hakuaan aloittaville. Koulutus pidetään keskustakampuksella.

TAPAAMISTEN SISÄLLÖT

1. tapaaminen; ti 7.5. klo 13.15 – 16.00
Ensimmäisenä koulutusiltapäivänä työskennellään osaamisen tunnistamisen kysymysten parissa alustuksin ja pienimuotoisin itsenäisin ja ryhmässä tehtävin tehtävin. Käsittelyssä on omien vahvuuksien hahmottaminen, mahdollisten tehtävänkuvien ja työnantajasuuntien laventaminen sekä työnhaun asiakirjojen rakentamisen perusta. On myös mahdollista halutessaan osallistua vain ensimmäiseen koulutuspäivään.

2. tapaaminen; to 9.5. klo 13.15 – 16.00
Toisella tapaamiskerralla työskennellään ryhmässä konkreeettisesti jokaisen osallistujan välitehtävänä palauttamien omien työnhaun asiakirjojen (hakemus, ansioluettelo tai vastaava) parissa ryhmätyönä. Aiheina on harjoittelupaikan hakeminen; työnhaussa erottautuminen ja työpajatyöskentelynä palautteen antaminen ja saaminen välitehtävänä tehdyistä ansioluetteloista.

TYÖSKENTELYTAVAT

Ryhmässä edetään teemoittaisten alustusten, keskustelujen ja pienten harjoitteiden kautta. Toisen tapaamiskerran työskentely työnhakuasiakirjojen pohjalta edellyttää jokaiselta osallistujalta välitehtävän tekemistä ja palauttamista ennalta (eli oma cv ja halutessa myös hakemus).

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN

Haku on päättynyt! Verkkolomakkeelle kirjaudutaan peruspalvelutunnuksella ja kouluttajat kysyvät hakulomakkeella hieman taustatietoa mm. opinnoistasi sekä toiveistasi koulutukselle. Jos et pääse kirjautumaan verkkolomakkeelle, voit pyytää meiltä lomakkeen kysymykset sähköpostitse!

Ryhmään otetaan n. 15 osallistujaa, joille opintoihin liittyvän harjoittelupaikan haku on ajankohtaista. Valinta tehdään ensisijassa ilmoittautumisjärjestyksessä, mutta myös hakijoiden perustelut ja ryhmän tarpeellisuus osallistujalle huomioidaan. Haku suljetaan koulutuksen varasijoineen täytyttyä.

KOULUTTAJAT JA LISÄTIETOA

Koulutuksen järjestää ja kouluttajina toimivat työelämäasiantuntijat Reeta Lehmusoksa ja Terhi Erkkilä
I Tampereen yliopisto I Koulutus ja oppiminen I Työelämäpalvelut

Lisätietoa sähköpostitse: uraohjaus.tau[at]tuni.fi ja etunimi.sukunimi[at]tuni.fi