Urasuunnitteluryhmässä oma osaaminen tunnistetaan ja siitä viestitään työnhaussa

Urasuunnitteluryhmä täyttyi vauhdilla! Mistä ryhmässä on kyse?

Neljä tapaamiskertaa sisältävän urasuunnittelyryhmän tavoitteena on lisätä valmiuksia hahmottaa työmarkkinoita ja itselle mahdollisten työtehtävien kenttää suhteessa omiin kiinnostuksiin. Ryhmätyöskentelyssä osallistuja pääsee suhteuttamaan omaa osaamistaan ja tavoitteitaan työelämän osaamistarpeisiin. Prosessoimalla urasuunnittelun kysymyksiä alustusten ja harjoitusten myötä tavoitellaan toimivaa ja työnhaussa tehokasta oman osaamisen viestintää (kuten hakemuksessa ja ansioluettelossa). Ryhmä on täyttynyt

Toteutuspäivät perjantaisin 1.2., 8.2., 15.2.  ja 22.2.2019 klo 12.15-14 (poikkeuksena 15.2., jolloin kesto on klo 12.15 -15).

Työskentelyn tavoite

Urasuunnittelyryhmän tavoitteena on lisätä valmiuksia hahmottaa työmarkkinoita ja mahdollisten työtehtävien kenttää suhteessa omiin kiinnostuksiin. Ryhmätyöskentelyssä osallistuja pääsee suhteuttamaan omaa osaamistaan ja tavoitteitaan työelämän osaamistarpeisiin. Tietopohjaa lisäämällä ja harjoitusten avulla tavoitellaan toimivaa ja (mm. työnhaussa) tehokasta oman osaamisen kirjallista ja suullista viestintää. Ryhmä on suunnattu erityisesti generalistialoille ns. ei suoraan ammattiin valmistavia aloja opiskeleville.

Mitä osallistuminen edellyttää?

Osallistujilta edellytetään lähipäiviin osallistumiseen sitoutumista (sisältää vetäjien pitämiä alustuksia sekä tehtäviä tai keskusteluja yksin, pareittain ja ryhmässä) sekä tapaamisten välillä sovittujen pienimuotoisten välitehtävien tekemistä. Ennen kolmatta tapaamiskertaa kirjoitetaan ja palautetaan oma ansioluettelo ja hakemus kolmannen tapaamiskerran työskentelyn pohjaksi.

Mitä osallistuminen edellyttää?

Osallistujilta edellytetään lähipäiviin osallistumiseen sitoutumista. Urasuunnitteluryhmän tapaamiset sisältävät vetäjien pitämiä alustuksia sekä tehtäviä tai keskusteluja yksin, pareittain ja ryhmässä. Työskentely urasuunnitteluryhmässä perustuu luottamuksellisuuteen, ja jokainen voi itse valita minkä verran asioita ryhmässä jakaa.

Lisäksi tapaamisten välillä tehdään sovittuja pienimuotoisia välitehtäviä. Useille työllistävin välitehtävä on kolmanteen tapaamiskertaan työskentelyn pohjaksi tuotava oma hakemus ja ansioluettelo, jotka voivat olla tätä tilannetta varten kirjoitetut taikka viimeksi käyttämäsi.

Hakeminen ja osallistujat

Ryhmä on täyttynyt. Hakulomake suljettiin ryhmän täytyttyä ennatysnopeaan. Koulutuksen ryhmämuotoisuuden vuoksi mukaan voidaan ottaa enintään 15 osallistujaa sekä reilut viisi varasijoille. Koulutusvalinta tehdään ensisijassa ilmoittautumisjärjestyksessä, mutta myös hakijan tilanne ja perustelut ryhmän tarpeellisuudesta hakijalle huomioiden. Kaikille hakijoille ilmoitetaan sähköpostitse valinnasta.

Urasuunnitteluryhmä on suunnattu Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille. Urasuunnittelun merkitys on koettu tärkeäksi erityisesti ns. generalistialoilla eli aloilla, joilla opiskelijat eivät valmistu tiettyyn ammattiin. Kaikille hakeneille ilmoitetaan sähköpostitse valinnoista.

Ryhmän sisältö

1.tapaaminen 1.2.2019 klo 12.15 – 14

Aloitus ja osallistujien toiveet. Alustusta osaamisesta ja työmarkkinoista. Oma tapa toimia ja työskennellä urasuunnittelun pohjana.

2. tapaaminen 8.2.2019 klo 12.15 – 14

Oman osaamisen sanoittaminen (tehtävänä ”hissipuhe”). Työnhaun tyypilliset prosessit. Avoin hakemus vs. hakeminen työpaikkailmoituksen perusteella. Työnhaun asiakirjat viestintänä.

– Välitehtävä 3. tapaamiseen: Rakennetaan itsenäisesti oma ansioluettelo eli CV ja hakemus johonkin itseä kiinnostavaan työtehtävään/työnantajalle. Tämä paria päivää ennalta palautettava välitehtävä toimii kolmannella tapaamisella työskentelyn pohjana.

3. tapaaminen 15.2.2019 klo 12.15 – 15

Palautekeskustelut pienryhmissä osallistujien työnhakuasiakirjojen ja ansioluetteloiden pohjalta. Nopea palaute eli ensimmäinen käsitys vs. syvällinen palaute. Jokainen saa palautteiden antamisesta ja vastaanottamisesta henkilökohtaista kokemusta ns. rekrytoijan eli työnantajan silmin.

4. tapaaminen 22.2.2019 klo 12.15 – 14

Haastattelu osana työnhaun prosessia. Urasuunnitteluryhmän palaute. Osallistujien kysymyksiä ja toivottuja teemoja. Seuraavat askeleet -> suunnitelma kohti tulevaa

Kouluttajat ja lisätietoa

Kouluttajina toimivat Tampereen yliopiston työelämäasiantuntijat Terhi Erkkilä ja Helena Rantanen.
Lisätietoa sähköpostitse: uraohjaaja[at]uta.fi ja etunimi.sukunimi[at]uta.fi

Kouluttajat ja lisätietoa

Urasuunniteluryhmä pidetään Tampereen yliopiston keskustakampuksella. Tarkemmat paikkatiedot ilmoitetaan koulutukseen valituille sähköpostitse lähetettävän kutsun yhteydessä.

Kouluttajina toimivat Tampereen yliopiston työelämäasiantuntijat Terhi Erkkilä ja Helena Rantanen.
Lisätietoa sähköpostitse: uraohjaaja[at]uta.fi ja etunimi.sukunimi@uta.fi