Matkalla maisterin töihin -koulutuksessa suunnataan tulevaan

Koulutusiltapäivät keskiviikkoina 3.10. ja 17.10.2018 klo 12.30 – 16

Opinnot loppuvaiheessa -tai oletko vastavalmistunut? Pysähdy hetkeksi arvioimaan työnhakuasi — urasuunnittelun näkökulman tunnistaminen antaa ideoita omaan työnhakuusi. Koulutuksessa pohjustetaan työnhaun osa-alueita oman osaamisen tunnistamisesta aina työnhakuun ja haastatteluun saakka. Koulutus on täyttynyt!

Ei kannata jäädä yksin urapohdintojen ja oman työnhaun kanssa! Matkalla maisterin töihin -koulutuksessa jaetaan ajatuksia sekä suunnitellaan tulevaa saaden tukea ja tietoa samassa tilanteessa olevilta sekä työelämäasiantuntijoilta.

1. koulutusiltapäivä 3.10.:

Tampereen yliopiston eri opiskelualojen opiskelijoille suunnatussa koulutuksessa käsitellään työnhaun prosessin eri osa-alueita. Alustukset ja ryhmätyöskentely tukevat osallistujien oman työnhaun systemaattista arviointia.
Tavoitteena on, että osallistuja pystyy kehittämään omaa työnhaun viestintäänsä sekä hahmottamaan osa-alueita, joihin kannattaa panostaa enemmän.

2. koulutusiltapäivä 17.10.:

Työnhaun viestinnän arvioimista jatketaan konkreettisesti pienryhmässä osallistujien välitehtävänä rakentamien hakemusten ja ansioluettelojen pohjalta. Jokainen antaa palautetta rekrytoijan roolissa toisten hakemuksiin –ja myös saa useita palautteita omiin työnhaun asiakirjoihinsa.

Osallistujat ja hakeminen koulutukseen

Ryhmämuotoiseen koulutukseen voidaan ottaa 15 osallistujaa ensisijassa hakujärjestyksessä, mutta kuitenkin hakijoiden tilanne huomioiden. Koulutuksessa ovat etusijalle Tampereen yliopiston loppuvaiheen opiskelijat, graduaan kirjoittavat ja vastavalmistuneet, joille siirtyminen työelämään on ajankohtaista. Myös harjoittelupaikkaa syksylle hakevat huomioidaan koulutuksen täyttymisen mukaan.
Kiitos hakeneille -koulutus on täyttynyt!

Kouluttajat ja lisätietoa

Kouluttajina toimivat työelämäasiantuntijat Terhi Erkkilä ja Eira Helminen.
Koulutuksen järjestää Tampereen yliopiston opintopalvelut.

Lisätietoa: Terhi Erkkilä, uraohjaaja[at]uta.fi ja terhi.erkkila[at]uta.fi