Matkalla maisterin töihin -koulutusiltapäivät 14. ja 28.9.2017

Ryhmäkoulutus opintojensa loppuvaiheessa oleville ja vastavalmistuneille Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille osaamisen pohdinnan ja työnhaun tueksi. Koulutuksessa pohjustetaan työnhaun prosessia oman osaamisen sanoittamisesta aina työnhaun viestintään (hakemuksessa ja ansioluettelossa sekä haastattelussa).


Omaa työnhakua kannattaa pysähtyä aina ajoittain suunnittelemaan ja arvioimaan — koulutuksessa osallistujien erilaisten näkökulmien tunnistaminen antaa uusia ideoita omaan työnhakuusi!

Päivien sisältö

  1. koulutusiltapäivä to 14.9. klo 12.30 – 16

Ensimmäisen koulutuspäivänä tutustutaan työnhakuprosessin vaiheisiin. Miten tunnistaa ja viestiä opintojen tuomasta osaamisesta työnhaussa? Työelämäasiantuntijoiden alustukset ja pienimuotoinen ryhmätyöskentely tukevat osallistujien oman työnhaun systemaattista arviointia. Tavoitteena on, että osallistuja pystyy työnhaun prosessien tunnistamisen myötä tehostamaan omaa työnhaun viestintää sekä hahmottamaan kohtia, joihin kannattaa omassa työnhaussa panostaa enemmän.

  1. koulutusiltapäivä to 28.9. klo 12.30 – 16

Työnhaun prosessointia jatketaan konkreettisesti pienryhmä- ja vaihtuvana parityöskentelynä oman hakemuksen ja ansioluettelon kehittämiseksi. Jokainen osallistuja omaksuu ns. rekrytoivan työnantajan näkökulman tarkastellessaan hakupapereita. Tavoitteena on, että jokainen osallistuja saa iltapäivän aikana omakohtaista kokemusta useiden työnhaun asiakirjojen arvioimisesta sekä vastaavasti palautetta omiin työnhaun asiakirjoihinsa.

Työskentelytavat ja välitehtävä

Koulutus pitää sisällään asiantuntija-alustuksia sekä itsenäisiä että ryhmätehtäviä. Toisen lähipäivän työskentely perustuu välitehtävänä kirjoitettujen oman hakemuksen ja ansioluettelon käsittelyyn. Jokainen osallistuja antaa ja vastaanottaa palauteta osana työskentelyä useisiin työnhaun asiakirjoihin.

Koulutukseen hakeminen

Koulutus on täyttynyt -kiitos mielenkiinnostasi!

Koulutukseen voidaan ottaa enintään 15 osallistujaa, joille valmistuminen ja työnhaun kysymykset ovat ajankohtaisia. Valinta tehdään ensisijassa ilmoittautumisjärjestyksessä ja haku suljetaan koulutuksen täytyttyä.

Matkalla maisterin töihin -koulutusta toteutetaan säännöllisesti 1-3 kertaa lukuvuosien aikana. Koulutukseen voi siis osallistua valitsemanaan opiskeluvuonna taikka vastavalmistuneena, kun koulutuksen teemat ovat itselle ajankohtaisia.

Kouluttajat ja lisätietoa

Kouluttajina toimivat työelämäasiantuntijat Terhi Erkkilä ja Reeta Lehmusoksa.
Lisätietoa kouluttajilta sähköpostitse: uraohjaaja[at]uta.fi

Työelämä ja harjoittelu I Ohjaus ja hyvinvointi
Tampereen yliopiston opintopalvelut