Urasuunnitteluryhmän työskentely helmikuussa 2017

Yliopiston työelämäasiantuntijoiden vetämä neljän tapaamiskerran Urasuunnitteluryhmä on tarkoitettu Tampereen yliopiston eri alojen perustutkinto-opiskelijoille, joille on ajankohtaista pohtia syvemmin opiskelu- sekä urasuunnitelmiaan. Tulevaisuuden vaihtoehtojen pohdinnasta tulee ajankohtaista usein esim. harjoittelujakson, maisteriopintoihin siirtymisen tai valmistumisen lähestyessä. 

Työelämäasiantuntijoiden luotsaama urasuunnitteluryhmä tarjoaa vertaistukea ja tilaisuuden työstää ohjatusti omia tulevaisuuden suunnitelmia. Ryhmäläisiltä edellytetään lähipäiviin sitoutumista sekä sovittujen pienimuotoisten välitehtävien tekemistä.

Tavoitteena

Urasuunnittelyryhmän tavoitteena on lisätä valmiuksia hahmottaa työmarkkinoita ja mahdollisten työtehtävien kenttää. Ryhmätyöskentelyssä osallistuja pääsee suhteuttamaan omaa osaamistaan ja tavoitteitaan työelämän osaamistarpeisiin. Tietopohjan lisääntyessä ja harjoitusten myötä tavoitellaan toimivaa ja työnhaussa tehokasta oman osaamisen kirjallista ja suullista viestintää.

Tapaamisten sisällöt

1.tapaaminen 3.2.2017 klo 12.15 – 14

Aloitus ja toiveet. Alustus akateemisten työmarkkinoista. Arviointimenetelmät työnhaussa. Oma tapa toimia ja työskennellä.
Aloitustilanne ja toiveet. Alustus akateemisten työmarkkinoista. Arviointimenetelmät työnhaussa. Oma tapa toimia ja työskennellä.

– Välitehtävä: Tutustuminen yhteen rekrytoinnin apuna käytettävään arviointimenetelmään ja mahdollisuus sopia tähän liittyen myös henkilökohtainen palautetapaaminen.

2. tapaaminen 10.2.2017 klo 12.15 – 14

Oman osaamisen sanoittaminen (tehtävänä ”hissipuhe”). Työnhaun tyypilliset prosessit. Avoin hakemus vs. hakeminen työpaikkailmoituksen perusteella. Työnhaun asiakirjat viestintänä.

– Välitehtävä: Rakennetaan itsenäisesti oma ansioluettelo eli CV ja hakemus johonkin itseä kiinnostavaan työtehtävään/työnantajalle. Tämä mukaan otettava välitehtävä toimii kolmannella tapaamisella työskentelyn pohjana.

3. tapaaminen 17.2.2017 klo 12.15 – 15

Palautekeskustelut pienryhmissä jokaisen omien työnhakuasiakirjojen ja ansioluetteloiden pohjalta. Nopea palaute vs. syvällinen palaute. Palautteiden antamisessa ja vastaanottamisessa saadaan kokemus rekrytoijan/työnantajan näkökulmasta.

4. tapaaminen 24.2.2017 klo 12.15 – 14

Haastattelu osana työnhaun prosessia. Urasuunnitteluryhmän palaute. Osallistujien toivomat teemat / kysymykset. Seuraava askel -> kohti tulevaa


Hakeminen ja ryhmään valinta

Kevään 2017 ryhmä täyttyi nopeasti ja ryhmään otettiin 14 opiskelijaa. Valinta tehtiin ensisijassa ilmoittautumisjärjestyksessä, mutta myös perustelut ja tarpeellisuus huomioiden. Kaikille hakijoille ilmoitettiin sähköpostitse valinnasta.

Kouluttajat ja lisätietoa

Kouluttajina toimivat Tampereen yliopiston työelämäasiantuntijat Terhi Erkkilä ja Reeta Lehmusoksa, lisätietoa sähköpostitse: uraohjaaja[at]uta.fi

Työelämä ja harjoittelu I Ohjaus ja hyvinvointi
Tampereen yliopiston opintopalvelut