Tuutorointi tarjoaa oppeja vuorovaikutustaitoihin ja -osaamiseen

Viime keväänä olin jo pikkuhiljaa alkanut muuttumaan uutta ihmettelevästä fuksista ihan vain tavalliseksi opiskelijaksi muiden joukossa. Yliopiston käytävät, opiskelutekniikat, viestinnän henkilökunta ja muut opiskelijat sekä Tampereen kartta olivat muuttuneet tutummaksi ja koin jo olevani kotonani näiden asioiden parissa. Tuoreessa muistissa oli myös ensimmäisen opiskelusyksyn jännitys kaikesta uudesta, itselläni ennen kaikkea uusista ihmisistä. Fuksina olin kokenut, että tuutorit ja heidän järjestämä ensimmäisten opiskeluviikkojen ja –kuukausien ohjelma auttoi kuitenkin hurjasti pääsemään opiskelijaelämään mukaan sekä tutustumaan muihin opiskelijoihin. Tämän kokemuksen pohjalta halusin itsekin olla mukana rakentamassa aktiivista opiskelijaelämää sekä auttaa fukseja uuden elämäntilanteen kynnyksellä, joten päätin hakea yhdeksi syksyn 2020 tuutoriksi.

Olen joskus kuullut tuutoroinnista lempinimen ”toinen fuksisyksy”, jonka myötä pääsisi helposti tutustumaan uusiin ihmisiin ja pitämään hauskaa. Vaikka tässä mielikuvassa saattaa olla jotain totuuden perää, niin huomasin melko nopeasti tuutoroinnin olevan paljon muutakin kuin vain oman fuksisyksyn uudelleenelämistä. Varsinainen tuutorointiin valmistautuminen alkoi jo keväällä Tampereen yliopiston ylioppilanskunnan TREY:n tuutorkoulutuksen myötä, jossa yksi tehtävä olikin oman viestijäkuvan pohtiminen tuutoroinnin kannalta. Tuutorina toimiessa omat vuorovaikutustaidot tulevatkin runsaaseen käyttöön, sillä käytännön asioiden hoitamisen lisäksi tuutorointi on ennen kaikkea vuorovaikutusta uusien ja jo aiemmin aloittaneiden opiskelijoiden sekä opetushenkilökunnan kesken.

En olisi etukäteen arvannut kuinka paljon viestijäkuvatehtävä liittyikään tuutorointiin. Koen tuutoroinnin kehittäneen viestintä- ja vuorovaikutustaitojani huomattavasti laajemmin kuin alun perin osasin kuvitellakaan. Mikä parempaa viestinnän opiskelijalle onkaan kuin opiskeltujen teorioiden käytännön soveltaminen tuutoroinnin kautta ihka oikeassa elämässä! Erityisesti opit vuorovaikutuksen syntymisestä ja kehittymisestä niin yksilöiden kuin ryhmien osalta ovat tulleet käyttöön.

Myös käytännön viestintää ja tiedottamista on tullut harjoiteltua syksyn myötä, sillä tuutorin yksi päätehtävistä onkin juuri opiskelun aloituksen tärkeistä tapahtumista ja muista olennaisista asioista, kuten vaikkapa opiskelijakortin tilaamisesta ja sivuaineinfosta jatkuva viestiminen ja muistuttaminen. Olennaisinta kuitenkin on jo aiemmin mainittujen vuorovaikutustilanteiden lisäksi uusien opiskelijoiden keskinäisen vuorovaikutuksen ja ryhmäytymisen mahdollistaminen.

 

Tuutorit kannattelee toinen toisiaan! Kuvassa osa syksyn 2020 tuutoreista, allekirjoittanut löytyy oikealta toisena.

Kun tehtävänä olisi esimerkiksi suunnitella orientaatioviikkojen tapahtumia yksityiskohtaisesti, hankkia sivuaineinfoon puhujia sekä askarrella tuutoriporukalla fuksipasseja, niin toisinaan tuutorointi tuntuu monen asian pyörittelystä ja suunnittelusta kehkeytyneeltä keitokselta. Tästä huolimatta olen kokenut kaikki tuutoroinnin tehtävät mieluisiksi ja sopivan vapaamuotoisiksi, jolloin tekeminen ei käy liian kuormittavaksi. Kyse ei myöskään ole asioiden suorittamisesta yksin, vaan muut tuutorit sekä tuutorvastaava ovat aina taustatukena ja menossa mukana.

Tuutorointi on tuonut mukanaan myös yllättäviä kokemuksia, joista voi olla hyötyä työelämässäkin. Olen esimerkiksi huomannut, että kynnys ottaa yhteyttä tuntemattomiinkin ihmisiin on madaltunut huikeasti tuutoroinnin myötä, mikä voi olla hyvinkin käytännöllinen asia esimerkiksi verkostoitumisen ja työnhaun kannalta. Kun huomaa jutelleensa lähes 40 uuden opiskelijan kanssa ja ottaneensa yhteyttä myös muiden ainejärjestöjen tuutoreihin sekä yritysten edustajiin yhteistyömielessä, niin liiallinen itsetietoisuus ja oman asian sanoittamisen vatvominen on hävinnyt tai ainakin vähentynyt huomattavasti.

Tällä hetkellä koronaviruspandemia vaikuttaa moniin tekemisiin ja tapahtumiin, eikä tuutorointi ei ole ollut tästä poikkeus. Läheskään kaikkia perinteisiä fuksitapahtumia ei ole pystytty järjestämään, opetus on etänä sekä turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta on pitänyt huolehtia jatkuvasti. Uskon kuitenkin puhuvani kaikkien tuutoreiden puolesta sanoessani, että kokemus tuutoroinnista on ollut erittäin hyvä vallitsevien olosuhteiden puitteissa. Viestinnän ja vuorovaikutuksen näkökulmasta poikkeustilanne on saattanut jopa korostaa niiden merkitystä tuutoroinnissa enemmän kuin normaalitilanteessa. Tuutoreiden vakaana tahtotilana on saada uudet opiskelijat tutustumaan toisiinsa sekä muuhunkin opiskelijayhteisöön etäolosuhteista riippumatta, jolloin tilanteeseen sopivia vuorovaikutuksen keinoja joudutaan miettimään entistä tarkemmin. Vaikka syksy onkin ollut välillä haastava, niin se on myös antanut paljon oppeja vuorovaikutustaitoihin ja niiden myötä kehittyvään vuorovaikutusosaamiseen.

– Ingá

Tsemppipaketista lisäintoa pääsykoekevääseen

Edellisen blogitekstin jälkeen moni asia on muuttunut korkeakoulujen yhteishaussa. Koronavirustilanteen vuoksi viestinnän suullinen valintakoe joudutaan järjestämään etänä video-osallistumisen kautta. Yliopistot linjaavat viimeistään 30.4.2020 todistusvalinnan suhteellisen osuuden muutoksista alakohtaisesti. Tampereen yliopiston viestinnän opintosuunnan todistusvalinnan määrä pysyy samana kuin mitä aikaisemmin ilmoitettu määrä oli eli edelleen 11 opiskelijaa valitaan pelkästään ylioppilastutkinnosta saatujen pisteiden perusteelta. Loput 9 opiskelijaa valitaan etävalintakokeen kautta. Löydät ajankohtaisimmat tiedot poikkeusjärjestelyistä Tampereen yliopiston nettisivuilta (tuni.fi) sekä Opintopolusta.

Tilanne on varmasti ollut hakijoille stressaava epätietoisuuden myötä. Nyt voi jo huokaista helpotuksesta siinä mielessä, ettei pääsykokeisiin pitäisi tulla enää muutoksia. Toki pääsykokeet ovat jännittävä paikka jo ilman globaalin pandemian aiheuttamia erityistoimia, mutta erityisesti tässä tilanteessa kaikki tsemppi on varmasti paikallaan. Viestinnän opiskelijat ovat yhteistyössä viestinnän ainejärjestön Reettorit ry:n kanssa koonneet hakijoille suunnattua tsemppipakettia, jonka tarkoitus innostaa ja tsempata hakijoita pääsykoevalmistautumiseen tänä poikkeuksellisena keväänä.

Tsemppipaketti koostuu viestinnän opiskelun esittelystä sekä opiskelijoiden vinkeistä pääsykokeisiin valmistautumiseen. Tsemppipaketti ei sisällä vinkkejä tai neuvoja pääsykokeen sisällöstä eikä sen tarkoitus ole olla pääsykoevalmennus. Tsemppipaketista löytyy myös opiskelijoiden kokemuksia varsinaisesta opiskelusta, jotka on kerätty Hakijalle 2020 –kampanjan yhteydessä. Paketin pohjalta saa siis hyvän kuvan siitä, millaista viestinnän opiskelu on Tampereella. Muistan itsekin viime keväänä viestinnälle pyrkiessäni etsineeni eri blogeista (myös tästä blogista!) ja nettisivuilta opiskelijatarinoita, jotka antavat kosketuspintaa siihen millaista viestinnän opiskelu voisi olla.

Mikäli kiinnostuit tsemppipaketista, voit tilata sen osoitteesta https://forms.gle/kcbVFStF87tAexfL8. Tilauksen jälkeen tsemppipaketti lähetetään sinulle ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tilauslomakkeessa kysytään myös halukkuutta osallistua 11.5.2020 järjestettävään Zoom-tapaamiseen. Kyseisessä tapaamisessa keskustellaan pääsykoefiiliksistä sekä viestinnän opiskelusta rennossa tunnelmassa. Videotapaaminen voi olla myös hyvää harjoittelua keskustelusta videopuhelun kautta etäpääsykoetta varten.

Toivottavasti saat tsemppipaketista motivaatiota ja inspiraatiota pääsykokeisiin lukemiseen!  Hurjasti tsemppiä pääsykokeisiin opiskeluun, muista myös rentoutumisen ja levon merkitys pääsykokeisiin valmistautumisen keskellä.

Ps. Hyvää etäwappua!

Ingá, yksi tsemppipaketin tekijöistä 

Perusopinnot – vankka peruspohja vai tutkinnon ensiaskeleet?

Olen fuksien tapaan aloittanut viestinnän yliopisto-opinnot 25 opintopisteen perusopintokokonaisuudella eli opiskeltavan alan viidestä peruskurssista. Muiden vuosikurssien opiskelijat osaavatkin kertoa puheviestinnän yhteisestä perusopintomenneisyydestä journalistiikan kanssa, mutta syksystä 2019 alkaen (puhe)viestinnän perusopinnot sisältävät muutakin kuin viestintää ja journalistiikkaa. Tämä tuntuu olevan melkoinen rakennemuutos opiskeluissa aikaisempaan verrattuna, joten haluaisinkin jakaa omia kokemuksia ja ajatuksia uudistuneesta perusopintokokonaisuudesta.

Kuten saatattekin tietää, Tampereen yliopistossa puheviestintä kuuluu viestinnän monitieteiseen tutkinto-ohjelmaan yhdessä journalistiikan, mediatutkimuksen sekä informaatiotutkimuksen kanssa.  Viestinnän monitieteinen tutkinto-ohjelma saattaa kuulostaa melkoiselta sanahirviöltä, mutta uuden tutkinto-ohjelmakokonaisuuden ideana on havainnollistaa käytännössä viestintäalan monipuolisuutta. Perusopintojen viisi kurssia koostuvatkin yhdestä kurssista jokaiselta neljältä alalta sekä yhteisestä tutkimuskurssista.

Tämän hetkisistä monitieteisistä perusopinnoista saa mielestäni laajan, mutta osittain hieman pintapuolisen ensikosketuksen usealta eri tieteenalalta. Olin myös syksyn kuluessa hämilläni – tulin yliopistoon opiskelemaan puheviestintää mutta huomaan istuvani informaatiotutkimuksen luennolla jossa käsitellään algoritmien toimintaa, löysin itseni pohtimasta lehdistövapauden käsitettä journalistiikan tentistä sekä olen kirjannut mediankäytön päiväkirjaa mediatutkimuksen kurssin viikkotehtävää varten. Se mitä tästä kaikesta olen kuitenkin saanut on ymmärrys siitä, että viestintä kytkeytyy ajattelemaani laajemmin lukemattomiin yhteiskunnallisiin, teknisiin sekä sosiaalisiin ilmiöihin.

”viestintä kytkeytyy ajattelemaani laajemmin lukemattomiin yhteiskunnallisiin, teknisiin sekä sosiaalisiin ilmiöihin”

Mielestäni uuden perusopintomallin vahvin puoli on se, että se kannustaa opiskelijoita tutustumaan myös muihin aloihin sekä opiskelumahdollisuuksiin laajempien näkökulmien avaamisen myötä. Esimerkiksi itse innostuin pakollisesta mediatutkimuksen kurssista niin, että harkitsen sivuainekokonaisuuden suorittamista kyseistä oppiaineesta. Perusopintokurssit ovat olleet keskenään melko erilaisia toteutustavoiltaan, minkä olen kokenut hyvänä asiana. Kurssit tutustuttavat opiskelijan tieteenalaan, mutta niiden myötä myös eri toteutusmuotoihin sopivia opiskelutapoja tulee harjoiteltua – esimerkiksi pitkän, esseemäisen oppimispäiväkirjan kirjoittaminen vaatii erilaista työskentelyä kuin tarkkaa tiedonhallintaa vaativa kirjatentti.

Vastaten otsikkoon, tällä hetkellä koen perusopintojen olevan juurikin ensikosketus viestinnän maailmaan joiden kautta päästään syventymään omaan pääaineeseen. Olen alkanut odottaa yhä enemmän oman pääaineen eli viestinnän aineopintojen pariin pääsemistä ja ensimmäinen aineopintokurssi alkaakin kevätlukukauden loppupuolella. Perusopintojen lisäksi olen päässyt jo muiden vapaavalintaisten opintojen pariin, mutta ensimmäinen opiskeluvuosi tuntuu menevän hyvin pitkälle erilaisiin opiskelualoihin tutustuessa. Ennen kevätlukukautta tulee kuitenkin odotettu joululoma, jonka aikana varmasti tulee prosessoitua paljon syksyn aikana käytyjä kursseja.

Ihanaa joulunaikaa!

Ingá

Fuksit esittäytyy!

Tampereen yliopiston syyslukukausi on pyörähtänyt jo kunnolla käyntiin ja puheviestinnän blogi on saanut kaksi uutta kirjoittajaa meistä fukseista, Elisasta ja Ingásta. Ajattelimme tässä blogipostauksessa ensin lyhyesti esitellä itsemme ja sen jälkeen kertoa hieman omista fiiliksistä ja kuulumisista tähän astisen fuksisyksyn ajalta.

Moi! Olen Ingá, 22-vuotias puheviestinnän fuksi Oulusta. Viimeiset kolme vuotta ovat mulla hurahtaneet välivuosien merkeissä töissä käyden ja psykologian pääsykokeisiin lukien. Melko yllättäen musta tulikin puheviestinnän opiskelija – olin kyllästynyt välivuosiin ja loputtoman oloiseen pänttäämiseen, joten aloin alun perin etsimään muita “varavaihtoehtoja” opiskelupaikkojen suhteen. Alettuani tutkimaan muita opiskelumahdollisuuksia löysin puheviestinnän opinnot ja niihin tarkemmin tutustuessa mielenkiinto vuorovaikutuksen ja viestinnän opiskelua kohtaan heräsi. Myös Tampereen yliopisto houkutteli opinahjona muun muassa vapaan sivuaineoikeuden vuoksi. Kevät meni nopeasti pohtiessa tätä uutta vaihtoehtoa, joka kuitenkin tuntui jo omalta jutulta.

Puheviestinnän pääsykokeisiin valmistautuessa minulle tuli todella helpottunut olo, sillä koin tekeväni jotain sellaista mihin minulla on valmiuksia ja kiinnostusta kuin luonnostaan. En kuitenkaan ollut varautunut siihen, että ensiyrityksellä välttämättä pääsisin puheviestinnälle, mutta heinäkuussa Opintopolusta tuli mieluinen ilmoitus opiskelupaikasta. Yliopisto-opiskelun aloittaminen on tuntunut tosi mahtavalta usean välivuoden jälkeen! Mahdollisuuksia viestinnän alalla on aivan valtavasti ja fuksivuosi meneekin luultavasti kartoittaen tarkemmin omia mielenkiinnonkohteita.

Moikka! Tässä kirjoittelee 20-vuotias alun perin Raahesta kotoisin oleva Elisa. Mun polku puheviestinnän opiskeluun on ollut aika monimutkainen – ajattelin pitkään, että musta tulisi musiikinopettaja, mutta abivuoden keväällä tajusin, että haluan pitää musiikin vain rakkaana harrastuksena. Tämän jälkeen löysinkin viestinnän ja mitä enemmän luin aiheesta, sitä enemmän innostuin. Viestintä ja vuorovaikutus on läsnä ihan kaikessa ja sitä voi tarkastella monessa niin erilaisessa ja mielenkiintoisessa kontekstissa.

Yhden välivuoden jälkeen opiskelin vuoden ajan viestintätieteitä Vaasan yliopistossa. Tuon vuoden aikana mulle kuitenkin tarkentui, että viestinnän alalla mua kiehtoo eniten poliittinen viestintä, jota ei harmi kyllä ole mahdollista opiskella Vaasan yliopistossa. Päätinkin hakea tänne Tampereelle opiskelemaan puheviestintää itseäni henkilökohtaisesti kiinnostavamman tutkinto-ohjelman sisällön takia. Tampereen yliopistossa mua houkutteli myös vapaa sivuaineoikeus ja laajat sivuainemahdollisuudet, joista olenkin päässyt jo nauttimaan tämän alkusyksyn aikana.

Olen ollut todella tyytyväinen päätökseeni hakea opiskelemaan puheviestintää, sillä vaikka sain Vaasasta tosi hyvän pohjan viestinnän opiskelulle, on ihanaa päästä opiskelemaan niitä asioita mitkä mua oikeasti kiinnostaa ja samalla nauttia tästä vapaasta sivuaineoikeudesta. Sain myös hyväksiluettua ja sisällytettyä tutkintooni Vaasan opintoni, joten vuosi Vaasan yliopistossa ei todellakaan mennyt hukkaan.


Yhteisiä fiiliksiä ja kuulumisia  

Fuksisyksy alkoi elokuun loppupuolella orientaatiolla. Heti ensimmäisestä päivästä alkaen tuli ilmi, että meistä puheviestinnän fukseista muodostuu tosi monipuolinen, mutta erittäin hyvällä yhteishengellä varustettu porukka. Puheviestinnän maisterifuksit ovat olleet myös menossa mukana heti alusta alkaen, mikä on ollut mahtavaa! Tätä huippuporukkaa täydentää hienosti meidän ihanat tuutorit. Ollaan päästy myös tutustumaan jo muidenkin vuosikurssien opiskelijoihin omien tuutoreiden lisäksi, mikä on pienen ainejärjestön etuja.

Syksy on ollut aika kiireinen ja tapahtumia täynnä. Tapahtumat ovat olleet kivan erilaisia ja hauskoja sekä niiden avulla olemme päässeet ryhmäytymään, tutustumaan Tampereen yliopistoon ja Tampereen opiskelijaelämään hyvin. Syksyn aikana olemme ehtineet käydä mm. Tampere-kierroksella, Reettoreiden järviristeilyllä, leipomassa pullaa ja hyppimässä trampoliinipuistossa. Lisäksi olemme osallistuneet fuksisuunnistukseen, reettorikasteeseen ja erilaisiin opiskelijabileisiin (mm. Kolmiot ja Haalaribileet).

Kaikkien tapahtumien ohella olemme ehtineet opiskellakin. Elisalla on ollut hieman erilainen ensimmäinen periodi kuin muilla fukseilla aiemmin suoritettujen viestinnän opintojen ja niiden hyväksilukujen takia. Ingá taas on opiskellut muiden fuksien tapaan tutkinto-ohjelman kaikille pakollisia kursseja, kuten perusopintojen kursseja ja tietotekniikkaa.

Me molemmat olemme myös päässeet opiskelemaan jo hieman sivuainekursseja. Meitä yhdistää kiinnostus politiikan tutkimukseen, joten hypättiin jo ensimmäisessä periodissa valtio-opin johdantokurssille haistelemaan ilmapiiriä. Tuutoritkin ovat kannustaneet kokeilemaan rohkeasti alusta alkaen mahdollisesti itseä kiinnostavia sivuaineita, sillä tähän tutkinto-ohjelmaan kuuluu paljon vapaasti valittavia opintoja.

Tiivistäen voisi sanoa, että fuksisyksy on ollut tosi mukava ja ihana kokemus kaikin puolin, johon kuuluu myös paljon uuden opettelua. Uskomme kuitenkin siihen, että viikko viikolta yliopisto ja kaikenlaiset opiskeluun liittyvät asiat, kuten esimerkiksi kurssikäytänteet ja itselle sopivat opiskelutekniikat, käyvät tutummaksi ja uudenlainen arki lähtee sujumaan hyvin.

Fuksisyksyterveisin
Ingá & Elisa