Kohti viestinnän asiantuntijuutta

Viime vuosikymmen oli merkittävä viestinnän opiskelijoille ja myös viestintää työkseen tekeville. 2010-luvulla tekoälyn eri muodot, uudet viestintävälineet ja verkkomediat kehittyivät eksponentiaalisesti ja lujittuivat luonnolliseksi osaksi päivittäisiä toimintojamme. Vuorovaikutusta tapahtuu yhä enemmän näillä nopeatempoisilla ja alati muuttuvilla digitaalisilla alustoilla. Sosiaalisen median kautta on syntynyt uusia työmuotoja ja monet jo olemassa olleet ammatit ovat muuttuneet huomattavilla tavoilla. Älylaitteiden ja uusien medioiden valtavirrassa lähes jokainen on saanut opetella uusia tietoteknisiä, sosiaalisia ja viestinnällisiä taitoja.

Uudelle vuosikymmenelle siirryttäessä pohdin opiskelijaystävieni kanssa viestinnän asiantuntijan tulevaisuutta. On selvää, että voimakkaasti digitalisoituneessa maailmassa viestinnän ammattilaisille on yhä enemmän tilausta. Erinomaisiin työllisyysmahdollisuuksiin vaikuttanee myös lisääntynyt ymmärrys vuorovaikutuksen merkityksellisyydestä kaikessa toiminnassamme. Taitavia viestijöitä ja viestinnän monipuolista ymmärrystä tarvitaan nyt kaikissa ammattikunnissa.

Yhteiskunnassamme näyttäisi elävän vielä jokseenkin vahvasti ajatus siitä, että viestinnän ammattilaiset toimivat pelkästään tiedottajina tai sosiaalisen median sisällön tuottajina. Yhteishaun lähestyttyä moni potentiaalinen hakija saattaa myös pohtia sitä, millaisiin ammatteihin viestinnän tutkinto-ohjelmasta todella valmistutaan tai millaisia työkaluja viiden vuoden opinnot opiskelijoilleen tarjoavat. Siksipä kokosin tähän alle viisi ajankohtaista ajatusta viestinnän tutkinto-ohjelmasta ja tulevaisuuden viestijöistä.

5 AJATUSTA VIESTINNÄN TUTKINTO-OHJELMASTA:

1. Viestinnän tutkinto-ohjelma antaa työkaluja ennen kaikkea viestinnän ja vuorovaikutuksen prosessien ymmärtämiseen ja kehittämiseen. Tutkinto-ohjelmassa ei siis syvennytä siihen, miten vaikkapa sosiaalisen median sisältöjä luodaan, vaan miten, miksi ja millä tavalla sosiaalisessa mediassa kannattaa viestiä.  Kuten Viesti Ry:n verkkosivuilla kirjoitetaan: viestijöiltä vaaditaan sisällöntuotannon lisäksi erityisesti vuorovaikutuksen, kumppanuustyön, strategiatyön ja julkisuudenhallinnan osaamista. Voit kutienkin kehittää työelämän kannalta tärkeitä käytännön taitoja, kuten tapahtumanjärjestelyä, valokuvausta ja sisällöntuotantoa olemalla mukana esimerkiksi järjestötoiminnassa.

2. Viestinnän tutkinto-ohjelman jälkeen voit suuntautua erilaisiin, monipuolisiin viestinnän asiantuntijatehtäviin. Voit tarkentaa tai laajentaa ammatillista osaamistasi vapaasti valittavien aineiden (sivuaineiden) avulla. Jos haluaisit toimia esimerkiksi opetustehtävissä, voit lukea sivuaineena vaikkapa kasvatustieteitä tai psykologiaa. Mikäli markkinointi, johtaminen tai organisaatioviestintä kuulostavat mielenkiintoisilta urapoluilta, voit suunnata esimerkiksi kauppatieteiden tai johtamiskorkeakoulun kursseille. Viestinnän työtehtävistä on kerrottu tarkemmin aiemmin julkaistussa blogikirjoituksessa. Voit tutustua tehtäviin tarkemmin esimerkiksi töissä.fi -nettisivulla.

3. Viestinnän asiantuntija ymmärtää viestinnän ja vuorovaikutuksen prosesseja syvällisesti. Opiskellessasi viestintää perehdyt alan tutkimuksiin, erilaisiin viestinnän teorioihin ja keskeisimpiin käsitteisiin. Harjoittelet tieteellistä kirjoittamista ja teet myös omia tutkimuksia. Viestinnän tutkinto-ohjelmasta valmistuvilla on siis vankkaa ymmärrystä alan tutkimussuuntauksista ja myös taitoa soveltaa niitä käytäntöön. Harjoittelemme tutkitun tiedon hyödyntämistä ja siihen viittaamista koko tutkinto-ohjelman ajan esimerkiksi erilaisten harjoitusten ja ryhmätöiden avulla.

4. Kurssitöissä on usein mahdollisuus tutkia ja analysoida itseä kiinnostavia aihepiirejä. Esseet, oppimispäiväkirjat, esitykset ja ryhmätyöt vahvistavat näin ollen myös ammatillista osaamista ja suuntautumista. Opit ilmaisemaan itseäsi ja tutkittua tietoa ymmärrettävässä muodossa. Opit myös hakemaan tietoa eri lähteistä ja osaat suhtautua siihen kriittisesti. Näitä taitoja tarvitaan niin työelämässä kuin myös työn ulkopuolellakin.

5. Viestinnän tutkinto-ohjelmassa opit toimimaan tiimissä ja yksilönä viestinnän asiantuntijana. Opit argumentoimaan (perustelemaan) tehokkaasti ja myös ratkaisemaan ongelmia itsenäisesti ja ryhmässä. Pääset kehittämään monia tärkeitä tulevaisuuden ja nykyhetken asiantuntijataitoja, kuten ketteryyttä, strategista ajattelua, luovuutta, tehokkuutta, vastuullisuutta, eettisyyttä ja itseohjautuvuutta.

“Viestintä on muuttunut perinteisestä yksisuuntaisesta tiedottamisesta moniulotteiseen vuorovaikutukseen sekä kumppanuuksien luomiseen erilaisten kohderyhmien ja sidosryhmien kanssa. “, Viesti Ry.

Hyvää alkanutta vuotta ja vuosikymmentä!

Rosanna Lyytinen, viestinnän toisen vuoden opiskelija

 

Be Sociable, Share!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *