Blogivuosi paketissa

Glögi tuoksuu ja jouluun on enää pari yötä, joten loma on vihdoin täällä! Opiskelijan loman lomamaisuus voi vaihdella sen viettäjästä riippuen, koska nyt olisi (esimerkiksi itselläni) hyvä hetki tehdä pari rästityötä pois pyörimästä. Opiskelijan joululoma kestää usein noin kuukauden, joten ehkä kiireisimmätkin yksilöt ehtivät ottamaan hieman lepoa.

Se joululomassa on kuitenkin varmaa, että blogi ottaa lyhyet talviunet. Blogissa tämä vuosi on ollut varsin poikkeuksellinen, sillä muutimme omilta sivuiltamme yliopiston yhteiselle blogipohjalle. Siirtymä tapahtui kesken vuoden, joten lukijoille näkyy valitettavasti vain osa tämän vuoden tiimin kirjoituksista. Puhtaalta pöydältä aloittaminen on kuitenkin raikas muutos, sillä pystymme nyt tarjoamaan ajantasaista tietoa puheviestinnästä. Uudelle alustalle siirtyminen helpottaa myös blogin löytämistä yliopiston sivujen kautta, mikä on varsinkin hakijalle hyödyllinen uudistus.

Vuoden vaihtuessa vaihtuvat myös blogin kirjoittajat. Osa ryhmästämme jatkaa vielä mukana, mutta näppäimistön taakse hyppää myös uusia jännittäviä tyyppejä. Haluamme kirjoittaa lukijoita kiinnostavista aiheista, joten postaustoiveet ovat edelleen erittäin toivottuja. Tyhmiä kysymyksiä ei myöskään ole olemassa, joten omia pohdintoja saa esittää kommenteissa tai sähköpostilla. Allekirjoittanut itse siirtyy Reettoreiden uusien nettisivujen pariin, joten siellä tavataan taas! Uudet sivut ovat vielä osittain tekeillä, mutta ne löytyvät jo osoitteesta www.reettorit.com.

Hyvää joulua ja säihkyvää uutta vuotta!

-Krista

Mitä olen täällä opiskellut? Kurssivalinnat Ulster Universityssa

Pohjois-Irlannissa välillä elämä muistuttaa Emmerdalea. – Carnmoney Hill, Newtonabbey

Joka ainoa vuosi havahdun samaan ihmetyksen aiheeseen, että taas on jo joulukuu. Eikä hämmästykseltä vältytty tänäkään vuonna, vaikka maantieteellinen sijainti onkin ollut Tampereelta 1900 kilometrin päässä Belfastissa. Aika kuluu nopeasti, kun on hauskaa tekemistä ja hyvää seuraa. Matkailun ja hauskanpidon lisäksi Erasmus+ -vaihtoni on pitänyt sisällään aktiivista opiskelua. Mitä minä sitten olen täällä opiskellut?

Täällä Ulster Universityssa on laaja tarjonta viestinnän alan opintoja, joten ainoat rajoittavat tekijät kurssivalinnoissa minulla olivat kurssien sijoittuminen syyslukukaudelle sekä mahdollisuus lukea ainoastaan kanditason kursseja. Maisterikurssit on tarkoitettu vain maisterin tutkintoa parhaillaan kotiyliopistossa opiskeleville. Maisterin tutkintoa opiskelevat voivat valita täällä vaihdossa opintoja niin kandin kuin maisterin tasoisilta kursseilta. Kurssit ovat muodostuneet luennoista ja seminaareista.

Olen syksyn ajan opiskellut seuraavia kursseja:

  • Communication in Relationships
  • Communication and Organisations
  • Organisational Counselling

Communication in Relationships -kurssi on pitänyt nimensä mukaisesti sisällään erilaisten interpersonaalisten ihmissuhteiden dynamiikkaan perehtymistä. Pääkohtina ovat olleet erilaisten ihmissuhteiden kehittyminen, ihmissuhteiden ylläpitäminen erilaisissa tilanteissa sekä ihmissuhteiden päättyminen ja korjaaminen. Kurssilla on hyödynnetty laaja-alaisesti viestinnän ja sosiaalipsykologian teorioita, joista osa olikin jo ennestään tuttuja puheviestinnän opinnoista. Kurssilla on tutustuttu strategioihin ja eri tekijöihin ihmissuhteiden eri vaiheissa. Esimerkiksi sosiaalinen havaintokyky, vetovoima, konfliktin hallinta, itsetuntemus ja sovinnon tekemisen taidot ovat olleet esillä kurssin aikana. Lähtökohtaisesti seminaareissa on yleensä enemmän keskustelua, mutta tällä kurssilla myös luennoilla on syntynyt paljon keskustelua ja omakohtaisia esimerkkitapauksia.

Communication and Organisations -kurssilla olemme perehtyneet käytännöllisistä ja teoreettisista lähtökohdista organisaatioviestintään. Esimerkiksi johtaminen, kriisin- ja konfliktinhallinta sekä viestinnän ja hallintotapojen muutos on ollut itselle erityisen mielenkiintoisia aiheita, joihin kurssi on tarjonnut paljon käytännön keinoja lähestyä ihan työelämässä. Ajankohtaisuus ja digitalisaation tuomat muutokset organisaatioissa ja niiden viestinnässä on olleet vahvasti osana luentoja ja seminaareja.

Organisational Counselling -kurssi yhdisti kaksi opiskelemaani alaa täydellisesti: viestinnän sekä henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin. Organisaatioympäristössä tapahtuvia neuvonta ja coaching prosesseja on käsitelty käytännönläheisesti. Kurssilla olemme saaneet huomata kuuntelemisen, neuvonnan ja interpersonaalisen herkkyyden tärkeyden niin yksilötasolla kuin koko organisaatiossa. Työyhteisön neuvontaa ja valmentamista olemme tarkastelleet niin neuvonantaja/valmentajan, työntekijän, esimiehen kuin organisaation ja sidosryhmien näkökulmista.

Lisäksi olen opiskellut englannin kieltä, joka on auttanut esimerkiksi esseiden oikeaoppisessa akateemisessa kirjoittamisessa. Jokaisen kurssini opettaja on ollut asialleen omistautunut sekä hyvin innoissaan luennoilla ja seminaareissa syntyvistä keskusteluista. On opettajilta saanut jopa seikkailuvinkkejä Pohjois-Irlannissa ja Irlannissa.

Jokaisen kurssin suoritusvaatimukset on samansisältöiset: aktiivinen läsnäolo luennoilla ja seminaareissa, tentti, essee sekä esitelmän pitäminen. Voin kertoa, että jälleen puheviestinnän opinnoista ja esiintymistaitojen harjoittamisesta on todella ollut hyötyä, koska esitelmän pitäminen englanniksi oli ihan piece of cake!

Täällä on ollut erittäin mukavaa ja mutkatonta opiskella, eikä englannin kielen käyttämistä kannata arastella. Yliopiston sisältä kun löytyy hyvin monenlaista murretta, että kyllä siellä tulee itse ymmärretyksi, eikä Pohjois-Irlannin murrekaan ole lopulta lainkaan haasteellista ymmärtää. Erasmus+ -vaihto on tarjonnut upeita unohtumattomia kokemuksia, hienoja ihmisiä ja paljon uutta tietoa. Tämän syyslukukauden sisällöstä uskon saavani paljon uutta, niin elämään yleensä, kuin puheviestinnän opintoihin Tampereella.

Talvisin terveisin

Rosa-Maria

Opiskelijaelämää Madridissa

Madridin kattojen yllä. Kuva otettu Circulo de Bellas Artesin kattoterassilta.

Erasmus+ -ohjelma on 30-vuotisen olemassaolonsa aikana mahdollistanut 9 miljoonan eurooppalaisen opiskelun, harjoittelun, vapaaehtoistyön ja työkokemuksen kartuttamisen ulkomailla (Euroopan komission taustatiedote 26.1.2017). [1] Ilokseni lukeudun tähän nyt jo varmasti päälle yhdeksän miljoonan joukkoon.

Vaihtokohteeni on Madrid ja kaikki opintoni espanjaksi, sillä Complutensen yliopiston viestintätieteiden tiedekunnassa on mahdollista ottaa ainoastaan espanjan kielisiä kursseja. Otin vain kolme kurssia tälle syksylle, koska ajattelin jo kielessä itsessään olevan haastetta tarpeeksi. Suurin virheeni vaihtosyksyä ajatellen olikin se, että olin opiskellut espanjaa vain kaksi kurssia ennen lähtöäni. Toisin sanoen Madridiin saapuessani espanjan taitoni olivat hyvin alkeelliset. Peruskielen omaksuu suhteellisen nopeasti, ja kolmessa kuukaudessa olen oppinut selviytymään arkipäiväisistä tilanteista kohtalaisesti. Akateeminen espanja onkin sitten toinen juttu.

Ennen lähtöäni olin suunnitellut mitkä kaikki kurssit aion ottaa ja tehnyt Learning Agreementin jo valmiiksi. Lopulta päädyin vaihtamaan kaikki kurssit ja tekemään täysin uuden LA:n. Vinkkinä vaihtoon lähtijöille: mikäli LA:n tekeminen ei ole välttämätöntä ennen vaihdon alkua, suosittelen jättämään sen viime tippaan. Vaihtoyliopistossani on käytäntö, jonka mukaan syyslukukauden alussa on ”shoppailu viikot”. Näiden viikkojen aikana saa vapaasti käydä tutustumassa eri kursseihin ja professoreiden opetustyyleihin. Vasta sen jälkeen tehtiin lopullinen päätös kurssivalinnoista. Pidin järjestelyä turhauttavana, kunnes tajusin sen olevan idioottivarma ja sekä opiskelijan että kurssin pitäjän edun mukainen. Lopulta löysin itseäni kiinnostavat kurssit ja Erasmus-ystävälliset professorit.

Valitsemani kurssit olivat lopulta vapaasti käännettyinä:

  1. Propagandan historia
  2. Viestinnän ja informaation politiikkaa Euroopan unionissa
  3. Poliittiset tieteet ja kansainväliset suhteet

Kaikki kurssit ovat luentomaisia, professori puhuu luokan edessä ja näyttää välillä kuvia tai videoita. Kahdella kurssilla professori käyttää apuvälineenään dioja, jotka helpottavat kärryillä pysymistä huomattavasti. Onneksi kaikki professorit ovat hyvin avuliaita ja positiivisia vaihtareita kohtaan. Erasmus opiskelijana olen saanut paljon apua ja helpotusta, saan esimerkiksi korvata kahden kurssin tentit esseellä.

Opiskelu espanjalaisessa yliopistossa on lähellä suomalaista lukio-opetusta. Kaikki valitsemani kurssit olivat ”yliopistomaisia”, mutta lähes kaikkien vaihtarikavereideni kurssit kuulostavat sekä sisällöltään että toimintatavoiltaan siltä, että Suomessa niitä opetettaisiin jo lukiossa. Itsenäistä työskentelyä on vähän, opettajat pitävät kirjaa siitä kuka käy tunneilla ja läksyjä annetaan aina seuraavalle tunnille tehtäväksi. Opiskelijat ovat yliopiston aloittaessaan nuorempia kuin Suomessa ja monelle esimerkiksi uutisten seuraaminen tuntuu olevan vaikeaa. Siksi luennoilla käydään yhdessä läpi esimerkiksi ajankohtaisia tapahtumia ja EU:n historiaa.

Opiskelu espanjaksi on ollut minulle haastavaa, vaikka saankin tehdä suuren osan töistäni englanniksi. Olen kuitenkin saanut luennoista paljon irti ja päässyt tutustumaan espanjalaiseen yliopistoelämään. Lisäksi olen päässyt verkostoitumaan ja tutustumaan uusiin hyvinkin eri aloilla oleviin nuoriin ympäri Eurooppaa. Madridin suurkaupunki on tarjonnut myös mahdollisuuksia tehdä ja nähdä paljon uusia asioita, esimerkiksi yöelämä on aktiivista viikon jokaisena päivänä.

Madridissa viettämästäni syksystä tällä hetkellä päällimmäisenä mielessä ovat innostus kartutetuista kokemuksista, haikeus kotiin paluusta ja kiitollisuus mahdollisuudesta tällaiseen elämykseen. Uskon vaihdon antaneen minulle uusia näkökulmia ja arvokkaita työkaluja identiteetin rakentamiseen viestijänä niin työ- kuin yksityiselämäänikin.

Suosittelen vaihtoon lähtemistä kaikille, joita kiinnostaa vieraat kulttuurit, kielten oppiminen ja ulkomailla asuminen. Tämä on kokemus, jota varmasti muistelen loppu elämäni!

 

-Taru-

[1] http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-83_fi.htm