EU:n lakimies: Lähde Facebookista, jos tietosi ovat sinulle tärkeät

Euroopan komission lakimies Bernhard Schima antoi pysäyttävän neuvon oikeudenkäynnissä, jossa pohditaan kansalaisten tietojen turvallisuutta Facebookissa kaikkien NSA-paljastusten jälkeen.

– Voisi olla syytä harkita Facebook-tilin sulkemista, jos sinulla sellainen on, Schima sanoi Euroopan unionin tuomioistuimen kuulemisessa The Guardianin mukaan. Linkki Tivin juttuun. ES

EU:n tuomioistuin tarkistaa Facebookin tietosuojakäytännöt

EU-tuomioistuin selvittää, suojelevatko amerikkalaiset IT-yhtiöt riittävästi eurooppalaisten käyttäjien yksityisyyttä. Viime vuonna tuomioistuimeen jätetyn kanteen mukaan Facebook ja muut eurooppalaisten tietoja käsittelevät amerikkalaisyhtiöt eivät suojaa eurooppalaisten käyttäjien yksityisyyttä.

Kanteessa vaaditaan, että EU:n lainsäätäjät ryhtyvät toimiin EU-kansalaisten yksityisyyden suojaamiseksi, koska Facebook on rikkonut niin sanotun Safe Harbour -sopimuksen sääntöjä. Sopimuksella suojataan EU:n kansalaisten yksityisyyttä. Linkki Ylen juttuun.

EU:n turvallisuuspäällikkö haluaa viranomaisille pääsyn salattuunkin viestintään

EU:n terrorisminvastaisen työn johtaja Gilles de Kerchove haluaisi viranomaisille pääsyn kansalaisten salattuunkin viestintään, Euobserver-sivusto kertoo. Sen tiedot perustuvat lontoolaisen Statewatch-järjestön vuotamiin dokumentteihin. Salattu viestintä on lisääntynyt Snowden-paljastusten jälkeen ja se on aiheuttanut ongelmia kybervalvontaa tekeville tahoille. Linkki Tietoviikon juttuun. ES

European Parliament’s report on mass surveillance

This report aims at identifying what are the risks of data breaches for users of publicly available Internet services such as web browsing, email, social networks, cloud computing, or voice communications, via personal computers or mobile devices, and what are the posible impacts for the citizens and the European Information Society.
It explains the nature and importance of meta-data in Internet and telephone communications, and presents the latest technology advances alowing the collection and analysis of user data and their meta-data on a massive scale for surveillance purposes. The report also analyses the current legal framework for the use and commercialisation of such technologies in the European Union and internationally and identifies technological and organisational measures to protect the data and meta- data and reduce the risks identified. Finally, the study documents best practices and technical options available to citizens for mitigating the risk of surveillance. Possible technical short term policy options are proposed in support of the risk reduction measures identified by the study.

Link to the study. ES

Uusi tietosuojadirektiivi puhututtaa EU:ssa

EU:ssa pohditaan keinoja parantaa sähköisten verkkojen toimintavarmuutta ja turvallisuutta – ehdotus tietoturvadirektiiviksi on parhaillaan neuvoston ja parlamentin käsiteltävänä. Jäsenmailla on erilaisia näkemyksiä siitä, kuinka paljon mailta edellytetään yhteistyötä ja mihin aloihin tietoturvadirektiiviä tulisi soveltaa. Puheenjohtajamaa Italia toivoo asiassa sopua ennen vuoden loppua. Linkki Eurooppatiedotuksen sivulle. ES

UN Report: Mass surveillance violates international treaties and privacy rights

The United Nations’ top official for counter-terrorism and human rights (known as the “Special Rapporteur”) issued a formal report to the U.N. General Assembly today that condemns mass electronic surveillance as a clear violation of core privacy rights guaranteed by multiple treaties and conventions. “The hard truth is that the use of mass surveillance technology effectively does away with the right to privacy of communications on the Internet altogether,” the report concluded.

Link to the story in the Intercept. ES

SURVEILLE-projekti: Massavalvonta on tehotonta, eettisesti väärin ja perusoikeuksien vastaista

Euroopan unionin seitsemännessä puiteohjelmassa rahoitetun SURVEILLE-tutkimusprojektin äskettäin julkistamassa tutkimusraportissa osoitetaan, että modernin elektronisen massavalvonnan keinot ovat paitsi tehottomia ja suhteettoman kalliita myös eettisesti hyvin arveluttavia sekä vastoin etenkin yksityisyyden suojan ja henkilötietojen suojan perusoikeuksia.
Projektissa insinööreistä, juristeista ja etiikan tutkijoista koostuneet kolme eri tutkimusryhmää tutkivat useita erilaisia valvontateknologioita omien tieteenalojensa näkökulmista: Insinöörit tarkastelivat valvontateknologioita niiden teknisen käyttökelpoisuuden ja kustannustehokkuuden kannalta; juristit arvioivat puolestaan niiden perusoikeusvaikutuksia erityisesti yksityisyyden suojan ja henkilötietojen suojan kannalta; etiikan tutkijat taas keskittyivät tutkimaan valvontateknologioiden sisältämiä eettisiä riskejä. (via perustuslakiblogi, ks. linkki).  ES