International Students and Mobility

Nowadays borders have been faded and there are constant revolutions that make communication possible, feasible and almost instant in just a matter of seconds all over the world. Terms such…

Tohtorikoulutettava vieraalla maalla – Kansainvälistyminen opetuksen näkökulmasta

Opetus, tutkimus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus ovat yliopiston keskeisimmät tehtävät. Nämä ovat myös alueita, jotka tulevat tutuiksi jokaiselle Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen tohtorikoulutettavalle jatko-opintojen aikana. Tehtäviä ei kuitenkaan pidä ajatella tohtorikoulutettavien…

Framtidens hälsovård – människan i centrum?

  Här i Vasa väntar vi med spänning på hastens nationella vårdvetenskapliga konferens, som hålls 26-27 september. Till dagsdato har vi fått in ca 130 abstrakt, vilket vi är mycket…

Suomen kotihoitoon mallia Norjasta?

Vasta julkaistussa NORDCARE2-tutkimushankkeen raportissa (Kröger ym. 2018) nousee pysäyttävästi esiin ikääntyneiden kotihoidon ja laitoshoidon työn haasteet. Suomessa on Pohjoismaiden alhaisimmat henkilöstöresurssit ikääntyneiden hoidossa ja työntekijät kokevat huomattavasti muita pohjoismaisia kollegoitaan…

Terveystieteilijä korkeakoulutuksen tutkijana ja kehittäjänä

Korkeakoulutuksen kenttä elää tällä hetkellä suurta murroksen aikaa, kiivaan digitalisoitumisen ja muiden ajassamme aktiivisesti vaikuttavien muutospaineiden vuoksi. Myös korkeakouluopetus hyötyy nykypäivän digitaalisista mahdollisuuksista, niiden testaamisesta, soveltamisesta ja kehittämisestä. Opiskelija hyötyy…

Importance of international collaboration for researcher career

Every university emphasizes the importance of international collaboration in their strategies, like University of Eastern Finland (http://www.uef.fi/en/web/guest/uef/strategy). The distinguished research will be done in international and multidisciplinary research groups. Teaching…

Uravaihtoehtoja terveystieteen tohtoreille

Tohtoriopinnot ovat mahdollistaneet meille molemmille korkeatasoisen tieteellisen kouluttautumisen ja valmistanut meidät niin itsenäiseen työskentelyyn tutkijana kuin myös erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimusryhmissä työskentelyyn. Tohtorin tutkinto koostuu jatko-opinnoista (60 op), väitöskirjatyöstä…

Capacity building in research

Vårdvetenskapen vid Åbo Akademi i Vasa firade sitt 30-års jubileum den 28 september med jubileumsseminarium och festmiddag på kvällen. Många av vårdvetenskapens idkare, vänner och gynnare kom för att minnas,…

Miten Sinä voit tänään?

Me hoitotieteilijät olemme terveyden ja hyvinvoinnin asiantuntijoita. Tunnemme ohjeet ja suositukset liittyen terveellisiin elämäntapoihin sekä tiedämme levon, ravinnon ja liikunnan merkityksen ihmisen hyvinvoinnille. Huolehdimme muista ja heidän terveydestään, mutta kuinka…

Nuorten tasapainoilua digiarjessa

Ruutu- ja peliajasta kinaaminen hallitsee monen perheen arkea. Lapset ja nuoret viettävät huomattavan määrän aikaa erilaisten ruutujen äärellä, niinpä asia on herättänyt laajassa mittakaavassa huolta ja mielipiteitä viimeisen vuosikymmenen aikana….