Verkostoituminen ja sen haasteita

Verkostoitumisen merkitystä ei voi liikaa painottaa tohtorikoulutuksen yhteydessä, sillä hyvällä verkostoitumisella tohtorikoulutettava voi luoda itselleen hyvät edellytykset tutkijan uralle. Vaikka tutkijan ura ei olisikaan tohtorikoulutettavan ykkösuravaihtoehto, on verkostojen luominen silti…

Mistä löytyy tohtoriopiskelijan motivaatio?

Eräs sanonta kuuluu: ”Motivaatio on sitä, että unelmien ylle vedetään työhaalarit.” Sanakirjamääritelmän mukaan motivaatio on johonkin toimintaan johtavien motiivien kokonaisuus, vaikuttimet, syyt, perusteet. Ajoittain olisi hyvä meistä jokaisen pysähtyä pohtimaan…

Hoitotieteen tohtoriopiskelijoiden tapaaminen ja HTTS-konferenssi Vaasassa, Åbo Akademissa 25-27.9.2018

  Som ny doktorand var pre-konferensen min första bekantskap med HoVaTo:s verksamhet. Eftersom vi vid vårdvetenskapliga enheten vid Åbo Akademi jobbat intensivt inför HTTS-konferensen, hade jag inte heller närmare bekantat…

Oppimassa terveydenhuollon digitalisaatiota – terveiset Japanista

Terveystieteiden jatko-opiskelijoina saimme mahdollisuuden vierailla Osakan kaupungissa osana Oulun ja Osakan yliopistojen järjestämää DHM (Digital Health Module) -hanketta. Matkaseurue koostui kolmesta hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opettajasta ja viidestä tohtoriopiskelijasta. Hankkeen…

International Students and Mobility

Nowadays borders have been faded and there are constant revolutions that make communication possible, feasible and almost instant in just a matter of seconds all over the world. Terms such…

Tohtorikoulutettava vieraalla maalla – Kansainvälistyminen opetuksen näkökulmasta

Opetus, tutkimus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus ovat yliopiston keskeisimmät tehtävät. Nämä ovat myös alueita, jotka tulevat tutuiksi jokaiselle Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen tohtorikoulutettavalle jatko-opintojen aikana. Tehtäviä ei kuitenkaan pidä ajatella tohtorikoulutettavien…

Framtidens hälsovård – människan i centrum?

  Här i Vasa väntar vi med spänning på hastens nationella vårdvetenskapliga konferens, som hålls 26-27 september. Till dagsdato har vi fått in ca 130 abstrakt, vilket vi är mycket…

Suomen kotihoitoon mallia Norjasta?

Vasta julkaistussa NORDCARE2-tutkimushankkeen raportissa (Kröger ym. 2018) nousee pysäyttävästi esiin ikääntyneiden kotihoidon ja laitoshoidon työn haasteet. Suomessa on Pohjoismaiden alhaisimmat henkilöstöresurssit ikääntyneiden hoidossa ja työntekijät kokevat huomattavasti muita pohjoismaisia kollegoitaan…

Terveystieteilijä korkeakoulutuksen tutkijana ja kehittäjänä

Korkeakoulutuksen kenttä elää tällä hetkellä suurta murroksen aikaa, kiivaan digitalisoitumisen ja muiden ajassamme aktiivisesti vaikuttavien muutospaineiden vuoksi. Myös korkeakouluopetus hyötyy nykypäivän digitaalisista mahdollisuuksista, niiden testaamisesta, soveltamisesta ja kehittämisestä. Opiskelija hyötyy…

Importance of international collaboration for researcher career

Every university emphasizes the importance of international collaboration in their strategies, like University of Eastern Finland (http://www.uef.fi/en/web/guest/uef/strategy). The distinguished research will be done in international and multidisciplinary research groups. Teaching…