Monthly Archives: maaliskuu 2019

Reflektioner över 40 år av vård och vetenskap- från Vårdprocessen till personcentrerad vård

För mig är Vårdprocessen början till min kunskap om vårdvetenskap. På 1970 talet i sjukvårdsinstitutet i Helsingfors med Katie Eriksson som rektor var det mycket spännande att utgå från Maslows’…