Tohtorikoulutettava vieraalla maalla – Kansainvälistyminen opetuksen näkökulmasta

Opetus, tutkimus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus ovat yliopiston keskeisimmät tehtävät. Nämä ovat myös alueita, jotka tulevat tutuiksi jokaiselle Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen tohtorikoulutettavalle jatko-opintojen aikana. Tehtäviä ei kuitenkaan pidä ajatella tohtorikoulutettavien velvollisuutena, vaan ohjaajat ja muu henkilökunta kannustavat ja ohjaavat näiden toteuttamiseen tohtorikoulutettavien omista lähtökohdista ja yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti. Pedagogiset taidot ovat kaikille tuleville tutkijoille tärkeitä ja hoitotieteen laitos tarjoaa jokaiselle tohtorikoulutettavalle mahdollisuuden kehittää pedagogisia taitojaan tohtorikoulutuksen aikana. Yliopistopedagogiaan liittyvien opintojen lisäksi kaikille tohtorikoulutettaville tarjotaan opetuskokemusta lukukausittain ja halukkaille annetaan mahdollisuus osallistua opetukseen yksilölliset työ- ja tutkimustaustat sekä kiinnostuksen kohteet huomioiden. Osalla tohtorikoulutettavista on opetuskokemusta jo ennen jatko-opintoja, toisille opettajuus tulee jatko-opintojen aikana uutena aluevaltauksena. Tohtorikoulutettavia ei kuitenkaan jätetä yksin opetuksen kanssa vaan opetus toteutetaan esimerkiksi seminaariopetuksena kurssin vastuuopettajan tuella.

Myös opetuskokemuksen kartuttamisen ja kansainvälistymisen yhdistäminen mahdollista. Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella kansainvälisen opetuskokemuksen saaminen voi alkaa jo maisteriopintojen aikana, kun osa terveysalan opettajan koulutukseen kuuluvasta opetusharjoittelusta on mahdollista suorittaa kansainvälisissä kohteissa, esimerkiksi Liettuassa Klaipedan yliopistossa tai Espanjassa Universitat Internacional de Catalunyassa. Aina kansainvälistä opetuskokemusta ei tarvitse hakea ulkomailta, vaan tohtorikoulutettavat voivat toimia opettajana laitoksen omilla kansainvälisillä opintojaksoilla, kuten esimerkiksi terveysteknologian opintokokonaisuuteen kuuluvassa monitieteellisessä kokonaisuudessa.

Jos tohtorikoulutettava kuitenkin haluaa kokeilla siipiään opettamalla kotimaan rajojen ulkopuolella, on tähän useampiakin mahdollisuuksia. Tohtorikoulutettavat, jotka ovat työsuhteessa yliopistoon, voivat hakea opettajavaihtoon Erasmus-sopimuksen avulla. Erasmus-sopimukseen kuuluu opetusta kohdeyliopistossa vähintään kahdeksan tuntia kahden päivän aikana. Usein vaihtokohteessa vietetään viikko, jolloin aikaa voi jäädä myös uusien kansainvälisten suhteiden luomiseen vierailuohjelman mukaisesti. Mikäli opettajavaihtoon haluaa Erasmus-vaihtokohteiden ulkopuolelle tai työstää väitöskirjaansa esimerkiksi apurahalla, vaihtomahdollisuuksia kannattaa etsiä laitoksen kansainvälisten kontaktien kautta. Opettajavaihto on tohtorikoulutettavalle hieno mutta samalla jännittävä mahdollisuus. Opetuksen suunnittelu vaihtokohteen opetussuunnitelmaan voi tuntua haastavalta mutta lopulta palkitsevalta. Vieraan kielen lisäksi suunnittelussa tulee ottaa huomioon mahdolliset kulttuurierot: kaikissa maissa ei noudateta suomalaisille tyypillistä täsmällisyyttä esimerkiksi aikataulujen suhteen. Haasteista huolimatta opettajavaihto tarjoaa tohtorikoulutettavalle mahdollisuuden kansainväliseen verkostoitumiseen; sekä kansainvälisyyden että verkostoitumisen merkitystä tohtorikoulutuksen aikana ei voi liikaa korostaa ja molemmista on kirjoitettu blogissakin aikaisemmin. Mainittakoon vielä, että tämän blogitekstin ilmestyessä kirjoittajat ovat ottaneet haasteen vastaan ja ovat parasta aikaa hankkimassa kansainvälistä opetuskokemusta: Riitta Espanjassa Lleidan yliopistossa ja Sunna Kreikassa Ateenan yliopistossa.

Sunna Rannikko
terveydenhoitaja/sairaanhoitaja, TtM, tohtorikoulutettava
Turun yliopisto, hoitotieteen laitos,
seeran@utu.fi

Riitta Mieronkoski
fysioterapeutti, TtM, tohtorikoulutettava
Turun yliopisto, hoitotieteen laitos
ritemi@utu.fi