Opiskelijalle

Tämän osion on tarkoitus palvella ennen kaikkea opiskelijaa. Alasivut kuvaavat kyselyä käytännönläheisesti nimenomaan opiskelijan näkökulmasta ja avaavat niitä syitä, miksi Nexus-kysely on opiskelijan kannalta hyödyllinen oppimisen ja opiskelun apuväline. Opiskelijat ovat olleet mukana myös kyselyn kehittelytyössä kommentoimalla sekä yksittäisiä kysymyksiä että koko kyselyä.