Sovellusideoita

Tässä alaluvussa esitellään kaksi käytännön sovellusideaa Nexus-kyselyn hyödyntämiseksi ohjauksessa. Molemmat ideat esittävät yhden tavan käsitellä Nexus-kyselyn tuloksi hops-ryhmässä tai muissa ohjaustilanteissa.

Ensimmäisen sovellusidean materiaalipaketti ohjeineen löytyy tämän linkin takaa. Materiaalipaketin avulla on tarkoitus luoda opetustilaan ”Twitter-seinä”, jonne opiskelijat voivat kirjoittaa ajatuksia ja kommentteja saamiensa tulosten ja niiden herättämien ajatusten pohjalta. Opiskelijoiden kirjoittamien napakoiden tweettien on tarkoitus toimia keskustelun virittäjänä. Ohjeistus on hyvin pelkistetty ja yksinkertaistettu ja ohjaaja voi halutessaan muokata ja kehittää sitä eteenpäin haluamallaan tavalla tai keksiä jonkin aivan muun tavan käsitellä aihetta.

Toisen sovellusidean materiaalit löytyvät puolestaan tämän tekstin alla olevien linkkien takaa. Tämän sovellusidean materiaali koostuu aiempien tulosten perusteella tehdyistä pylväsdiagrammikuvista, joita voi hyödyntää ohjauksessa oman ryhmän tulosten peilaamiseen. Diagrammit antavat tilastollista tietoa siitä, mitä opiskelijat ovat Tampereen yliopiston vertailuaineistossa keskimäärin vastanneet kuhunkin kyselyn kysymykseen. Vertailuaineistossa on vastaajia kaikista Tampereen yliopiston yhdeksästä tieteenalayksiköstä. Diagrammeja ei ole välttämättä järkevää tulostaa, sillä niitä on niin paljon, mutta niitä voi esimerkiksi heijastaa valkokankaalle ja käyttää sillä tavoin keskustelun virittäjinä.

Ymmärtävä ja syväsuuntautunut lähestymistapa
Suunnitelmallinen opiskelu
Opintojen koettu merkitys ja priorisointi
Yksittäisiä tietoja painottava lähestymistapa
Tehtävien välttely ja suoritussuuntautuneisuus
Vahvistuva identiteetti ja itsetuntemus
Akateemiseen tiedeyhteisöön kuuluminen
Opiskelun yhteisöllisyys ja vertaisryhmät