Etusivu

Tämä Nexus-opas on tarkoitettu niin ohjaajille, opiskelijoille kuin muillekin opintoihin kiinnittymisestä kiinnostuneille. Opas käsittelee Nexus-kyselyä, sen taustaa, tavoitteita, periaatteita ja rakennetta. Lisäksi se esittelee kyselyn käyttömahdollisuuksia käytännössä niin ohjaajan kuin opiskelijankin näkökulmasta. Opas tarjoaa myös kaksi konkreettista sovellusideaa, joiden avulla kyselyä on mahdollista hyödyntää esimerkiksi hops-ohjauksessa.

Opas rakentuu etusivun lisäksi kaikkiaan seitsemästä luvusta, joiden otsikot ovat näkyvissä sivuston valikkopalkissa. Pudotusvalikoista pääsee käsiksi lukujen alalukuihin ja edelleen niiden alalukuihin. Tasoja on enimmillään kolme.

Nexus-kysely-luvusta löytyvät perustiedot itse kyselystä, sen taustasta, rakenteesta ja niin edelleen. Kiinnittymisen arvioinnin luku käsittelee kyselyn teoreettista viitekehystä ja on rakennettu vastaamaan itse kyselyn osioita, jotta oppaan käyttö olisi helpompaa. Hops-ohjaajalle-luku avaa kyselyä nimenomaan ohjaajan näkökulmasta, opiskelijalle-luku opiskelijan näkökulmasta.

Julkaisuja-luvusta löytyvät puolestaan kyselyyn olennaisesti liittyvät julkaisut. Ajankohtaista-luku on oppaan ainoa interaktiivinen osa, johon lukijoilla on mahdollisuus käydä jättämässä myös omia kommentteja. Tekijät ja yhteystiedot -luvusta löytyvät tiedot tämän oppaan tekijöistä sekä yhteystiedot Nexus-kyselyyn liittyviä kysymyksiä ja tiedusteluja varten.

Nexus-kyselyn käytöstä ja tuloksista kyselyn pilotoinnin yhteydessä on saatavilla laajempaa tietoa Vesa Korhosen julkaisusta Opintoihin kiinnittymisen arviointia kehittämässä – Nexus-itsearviointikyselyn teoreettista taustaa ja empiiristä kehittelyä (2014), joka löytyy täältä.

Kyselyn kaikille avoin versio löytyy täältä.