Heli Harrikari aloittaa elinikäisen oppimisen kehityshankkeen johtajana tammikuussa

Heli Harrikari aloittaa johtajana elinikäisen oppimisen kehittämishankkeessa Tampereen yliopistossa tammikuussa 2019.

Heli Harrikari on nimitetty elinikäisen oppimisen johtajaksi viisivuotiseen kehittämishankkeeseen uuteen Tampereen yliopistoon, joka aloittaa toimintansa vuoden 2019 alussa. Tällä hän hetkellä toimii Tampereen teknillisen yliopiston koulutuksesta vastaavana vararehtorina.

Minkä tehtävän olet vastaanottanut uudessa yliopistossa?

Aloitan vuoden alusta johtajan tehtävässä, teemana jatkuva oppiminen. Kyseessä ei tällä kertaa ole niinkään yksikön johtajan pesti, vaan laaja 5-vuotinen jatkuvan oppimisen kehityshanke, joka läpileikkaa koko yliopistoa monesta näkökulmasta. Tällaisia laajoja teemapohjaisia kehittämishankkeita tulee olemaan uudessa yliopistossa neljä, ja tämä on siis yksi niistä.

Mitkä ovat päällimmäiset tunnelmasi ja mietteesi tänään, reilu kuukausi ennen uuteen tehtävään astumista?

Olen innoissani. Olen luonteeltani jatkuva kehittäjä ja muutoksentekijä. Tämä tehtävä jos mikä antaa mahdollisuudet katsoa visionäärisesti kauas. Jatkuva oppiminen on lisäksi erittäin ajankohtainen teema koko koulutuskentällä ja yhteiskunnassa laajemminkin, kun parhaillaan pohditaan, miten vastataan työelämän muutoksiin ja sitä kautta uudenlaisiin osaamistarpeisiin. Aihe on kaikessa laajuudessaan siis erittäin mielenkiintoinen, ja taustani ja kokemukseni koulutuksen kehittämisessä ja koulutuksen strategisessa johtamisessa antavat mielestäni hyvän lähtökohdan uudistuksen johtamiselle.

Mitkä ovat mielestäsi jatkuvan oppimisen mahdollisuudet  uudessa yliopistossa ja miten meidän tulisi vastata jatkuvan oppimisen haasteisiin?

Sanoisin, että se on pitkälti mielikuvituksesta kiinni. Olemme monella tavalla uuden ääressä, ja nyt meiltä kysytään ennen kaikkea visionäärisyyttä ja rohkeutta uudistaa ajatteluamme ja toimintatapojamme. Näen, että meillä on kaikki mahdollisuudet kulkea etujoukoissa jatkuvan oppimisen kentällä. On hienoa, että tulevassa yliopistossa jatkuvan oppimisen muutoksen laajuus ja sen vaikutukset koko yliopistoon on ymmärretty, mistä osoituksena on tämä kehityshanke.

Nähdäkseni sekä meillä että muualla on pidemmän aikavälin laaja remontti edessä. Nykyinen koulutusjärjestelmä perinteisine siiloineen ei kykene toimimaan riittävän ketterästi, jotta yksilöiden osaamisen tarpeisiin kyettäisiin vastaamaan. Monella suunnalla veikataan myös esimerkiksi tutkintojen merkityksen vähenevän tulevaisuudessa ja samalla oppimisympäristö laajenee oletusarvoisesti kattamaan koko maailman. Tällaiset näkymät haastavat myös korkeakoulut pohtimaan omia ajattelu- ja toimintatapojaan perusteellisesti.