Arkistot kuukauden mukaan: tammikuu 2016

Nuoret estradille -tutkimus fokusoi monikulttuurisiin nuoriin

Luovaa kirjoittamista somessa ja valokuvausta. Nuoret estradilla -hanke tarjosi erityisesti näihin keskittyviä työpajoja noin 15–20-vuotiaille nuorille viime vuonna postdoc- ja pro gradu-tutkielmina toimintatutkimusperiaatteella. Ensimmäisiä julkaisuja odotellaan ulos nyt alkuvuodesta. Kiitos teille tutkijat hyvästä työstä! Kiitos kuuluu myös Koneen säätiölle, joka on myöntänyt hankkeelle jatkorahoituksen vuodeksi 2016. Se suo mahdollisuuden laajentaa toimintaa esimerkiksi nuorten teatteri-ilmaisuun. Kuluvana vuonna hanke panostaa myös monikulttuurisiin nuoriin, joille on tarjolla vähintään kaksi työpajaa neljästä.

Nuoret estradille -hankkeessa lisätään ymmärrystä varsinkin luku- ja kielitaitohaasteista nuoruuden taitekohdassa, jossa 15-17-vuotias joutuu kohtaamaan kilpailun opiskelupaikoista seuraavalle koulutusasteelle peruskoulun jälkeen. Hankkeessa kehitetään mediakasvatuksen malleja monilukutaidon edistämiseen nuorten kanssa. Tutkimus pyrkii siten ymmärtämään myös sitä, miten nuoria voidaan tukea näissä oppimisen haasteissa.

Kuluvana vuonna mediakasvatuksen malleja kehitetään edelleen valokuvateemalla Tampereella ja Vantaalla monikulttuuristen nuorten parissa ja ryhmissä, joissa on myös kantasuomalaisia nuoria. Torniossa nuoret pureutuvat omaehtoiseen elokuvatuotantoon. Multialla kehitetään median ja teatteri-ilmaisun yhteyksiä: valmis esitys on luvassa syksymmällä myös Tampereella.

Hanke edistää nuorten julkista toimijuutta, kun he saavat äänensä kuuluville työpajoissa rakentuvan julkaistavien teosten myötä. Nuorten toimijuuden mahdollisuuksia kartoitetaan myös tätä pidemmälle, kun heidät kutsutaan hankkeessa kanssatutkijoiksi, siis myös tutkimusjulkisuuteen. Tällä tavoin nuorilla saattaa herätä myös tutkimuksen lukutaito osana työpajoissa rakentuvaa monilukutaitoa. Kanssatutkijuudella tarkoitetaan tässä esimerkiksi  nuorten itsenäisiä pohdintoja ja materiaalin keruuta toisilta nuorilta kuvaten ja haastatellen.

Tähän mennessä on selvinnyt, ettei kanssatutkijuus ole välttämättä selviö, ja nuorten julkisen toimijuuden edistämiseen ilmiönä liittyy useita eettisiä haasteita. Näistä ja muista ulottuvuuksista työstämme tänä vuonna artikkeleita ja muita julkaisuja. Hankkeessa käynnistyy myös uusi väitöstutkimus, joka kiinnittyy nuoriin valmistavassa koulutuksessa. Uteliaina ja innokkaina käymme uuteen vuoteen!

Kirjoittaja: Hankejohtaja, mediakasvatuksen professori Sirkku Kotilainen