Tammikuun opiskelijakahvit – January’s student staff coffee

Tammikuun kahveilla tutustuttiin tiedekunnan uusiin kasvoihin. Paikalla olivat esittäytymässä tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman uusi tutkinto-ohjelmavastaava Hannu-Matti Järvinen sekä uusi opintopäällikkömme Susanna Ketola. Myös työversio organisaatiokaaviosta esiteltiin.

Muita asioita:

Uusi matematiikan syventävä kurssi IV-periodissa:
MTTS1 Kombinatoriikka:
https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=40731

Uudet asiointiosoitteet
mtt.studies.tau@tuni.fi Opintokoordinaattori Matematiikka ja tilastotiede
cs.studies.tau@tuni.fi  Opintokoordinaattori Tietojenkäsittelytiede

Luonnontieteiden tiedekunnan viimeinen väitös

Puolustin maanantaina 17.12. väitöskirjaani ”Arity Fragments of Logics with team semantics” Pinni B:n auditoriossa B1096. Vastaväittäjäkseni oli saapunut professori Erich Grädel (RWTH Aachen) ja väitöksen kustoksena toimi professori Lauri Hella.

Tietääkseni tämä oli viimeinen väitöstilaisuus, joka pidettiin vielä Tampereen ”vanhalla” yliopistolla. Tilaisuudessa päästiin myös käyttämään (mahdollisesti viimeistä kertaa) Tampereen yliopiston perinteisiä väitösviittoja. Väitöksen tunnelma oli tiivis, sillä 100-paikkaiseen auditorioon oli saapunut noin 80 katsojaa. Vaikka väitöstilaisuuden tyyli on perinteisesti muodollinen, niin eräs vieraista luonnehti tilaisuutta ”lennokkaimmaksi” väitöstilaisuudeksi, jossa oli ollut. Tilaisuuden jälkeen oli tarjolla väitöskahvit ja myöhemmin illalla oli karonkka, joka järjestetään tavan mukaan vastaväittäjän kunniaksi. Karonkkapaikka oli kulttuuritalo Telakka, jossa päästiin myös saunottamaan vastaväittäjä perinteisessä kertalämmitteisessä saunassa.

Väitöksen arviointitoimikunnassa toimivat vastaväittäjän ja kustoksen lisäksi professori Eero Hyry sekä professori Martti Juhola.

Arviointitoimikunta puolsi väitöskirjan hyväksymistä, mutta lopullisen vahvistuksen hyväksymiselle antaa uuden yliopiston ITC-tiedekunnan tiedekuntaneuvosto ensi vuoden ensimmäisessä kokouksessaan.

Väitöstilaisuuden alussa pitämäni puheen (”lection”) diat: lectio praecursoria.

Väitöskirjani on avoimesti saatavilla Tampereen yliopiston julkaisuarkistossa:
https://tampub.uta.fi/handle/10024/104699

-Raine

LUO-kahvit ke 9.5. klo 13.45/ LUO coffee Wed, May 9th at 13.45

LUO-kahvit ke 9.5. klo 13.45 Olohuoneessamme B1029-30

Kahvien ohjelma:

 • dekaanin terveiset
 • Meri Ahonen kertoo pro gradu -tutkimuksestaan, joka käsittelee ensimmäistä vuottaan matematiikkaa opiskelevien kokemuksia matematiikan opetuksesta syksyllä 2016.
 • Kevään 2018 kurssipalautetapaamiset
 • Aineenopettajaksi opiskelevan mahdollisuus suorittaa peruskoulun luokanopettajan monialaiset opinnot
 • Ajankohtaisia asioita
 • syksyn ensimmäisten kahvien ajankohta

Tervetuloa!

LUO student-staff coffee is served on Wed, May 9th at 13:45 in our living room Pinni B1029-30.

Topics:

 • Dean’s greetings
 • Meri Ahonen gives a short presentation on her master’s thesis: First year maths students’ experiences of teaching in fall 2016
 • Course feedback meetings – spring term 2018
 • LUO current affairs
 • 1st LUO coffees – autumn 2018

Welcome!

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman kurssipalautetilaisuus

Matematiikan ja tilastotieteen kurssipalautetilaisuus (syksyn 2017 kurssit) tutkinto-ohjelman opettajille ja opiskelijoille pidetään ke 21.2. klo 14-15.
Paikka: Pinni B, B1065

Tervetuloa!

Koulutuksen kehittäminen luonnontieteiden tiedekunnassa/palautejärjestelmä:
http://www2.uta.fi/opiskelunopas/perustietoa/opiskelu-yliopistossa/laatu-opiskelijan-nakokulmasta/luonnontieteet