Tammikuun opiskelijakahvit – January’s student staff coffee

Tammikuun kahveilla tutustuttiin tiedekunnan uusiin kasvoihin. Paikalla olivat esittäytymässä tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman uusi tutkinto-ohjelmavastaava Hannu-Matti Järvinen sekä uusi opintopäällikkömme Susanna Ketola. Myös työversio organisaatiokaaviosta esiteltiin.

Muita asioita:

Uusi matematiikan syventävä kurssi IV-periodissa:
MTTS1 Kombinatoriikka:
https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=40731

Uudet asiointiosoitteet
mtt.studies.tau@tuni.fi Opintokoordinaattori Matematiikka ja tilastotiede
cs.studies.tau@tuni.fi  Opintokoordinaattori Tietojenkäsittelytiede